Nové komentáře

31. 8. 2015 17:01:05

Re: Sluneční pavilon

Veřejnost je velmi citlivá na svá oblibená místa. Vnímá poměrně správně, zda nové dílo je jednoznačným přínosem a pro koho. Zároveň přirozeně žádá moderní řešení a oceňuje snahu o zkulturnění dožilých staveb. Domnívám se, že tak vyjímečné a atraktivní místo by mělo mít kvalitně zpracované zadání ze strany města a teprve pak by mělo být řešeno - nejlépe veřejnou architektonickou soutěží. Účastníci soutěže i veřejnost by měli přesně vědět, jakou kapacitu stávajících Slunečních lázní nový záměr ruší a k čemu všemu bude nový objekt sloužit. Má objekt fungovat po celý rok? Kdo a za kolik bude objekt provozovat? Praktické postupy většinou formuluji projekt účinněji, než jen čistá architektova vize. Z tohoto úhlu se mi jeví představený projekt jako nehotový, rozporuplný i když je na první pohled líbivý. Zde několik otázek do diskuze : Proč je projekt bariérový? Proč tolik hran a úrovní? Proč je bufet/restaurace téměř bez zázemí s posezením až ve druhém plánu a kratší stranou s výhledem na vodu? Proč není rozpracováno venkovní sezení? Na této straně u RD to vidím jako problém. Bude kapacita šaten - převlékáren veřejnosti stačit? a bude v nich příjmné klima? - narážím na lehkost konstrukce a orientaci ke slunci. Proč je sluneční terasa s lehátky clonená zvýšenou konstrukcí a stromy v atriu? Pro koho má tedy sloužit? Proč se mají návštěvníci dívat na okolí průzory? Má sloužit pro sezení maminek se zakoupenou kávou a pozorovat s patra své ratolesti v pískovém atriu? Kdo má dítě ví, že takto to nefunguje. Otevřenost v přízemí vidím spíše jako problém - vítr, prach, neútolnost. Kde je místo na oblíbené kapely a kulturní večerní akce? Kde má sedět či stát obecenstvo? Kde tančit děti? Kam se poděli příznivci nuda klubu? Vyhradit jim zatravněnou sezónní střechu by možná bylo řešení - ale i se zázemím. Přál bych si více koplexněji a ekologičtěji pojaté řešení stavby s celoročním provozem a v kvalitních přírodních materiálech. Jednoduše, aby to byla stavba s delší životností, než současné Sluneční lázně, kde opalující naleznou to, co jim na vedlejší louce schází, úkryt, stín, občerstvení a služby -a "pavilón" zní poněkud provizorně.

© 2007–2015 Business Media CZ, s. r. o.