Nové komentáře

28. 4. 2016 10:28:24

Re: Grand Prix Architektů 2016

Reakce na text předsedy OA pana Parmy: Vážené kolegyně, vážení kolegové, novináři, milí čtenáři, Musím opakovaně reagovat na text předsedy OA pana Parmy. V textu jsou uváděny zjevné nepravdy a pomluvy, které natolik poškozují moji osobu, že zvažuji na svoji ochranu podniknout příslušné právní kroky. Vynasnažím se jen krátce popsat zde skutečnost. Tzv. výběrové řízení Zasedání Rady Obce architektů v červenci 2015 rozhodlo o pokračování spolupráce Vydavatelství KABINET a OA a přípravě smlouvy na kontinuální vydávání Architekta od 1. 1. 2016, tedy po vypršení platnosti dosavadní smlouvy. O necelý měsíc později rozhoduje tatáž rada o vypsání výběrového řízení na nového vydavatele časopisu Architekt. Již samotné toto rozhodnutí bylo učiněno v rozporu se stanovami OA – této schůzky se zúčastnila menšina členů ROA, pouze 3 osoby, a rada tak nebyla usnášeníschopná. Rozhodnutí o výběrovém řízení bylo také v rozporu se smlouvou mezi vydavatelstvím KABINET a OA, kde platí ustanovení, že OA má nejprve o podmínkách prodloužení smlouvy jednat s dosavadním vydavatelem. O tomto výběrovém řízení, které bylo vypsáno a realizováno za mými zády, jsem se dozvěděl až na podzim 2015 od některých Obcí oslovených vydavatelů, kteří mne volali s dotazem, co se děje a zda jsem také součástí tohoto řízení. Já jsem ovšem Obcí osloven nebyl s pozdějším odkazem na to, že jsem se mohl o výběrovém řízení informovat na internetu. Do tohoto řízení jsem se nepřihlásil vzhledem k tomuto postupu OA a také proto, že v podmínkách pro nového vydavatele opět figurovala povinnost hradit Obci architektů za každé vydané číslo zcela nerealistický poplatek ve výši 150.000,- Kč, a to 6x ročně. Takový poplatek jsem totiž do té doby Obci architektů odevzdával já. Ve světovém měřítku to byl zcela unikátní postup – běžné je, že svůj odborný titul podporuje instituce, která jej vlastní, a ne naopak. Pravděpodobně a naprosto logicky se žádný jiný sebevrah za těchto podmínek do této vody nevrhl. Mnoho o tom ale nevím, nikdo se mnou o věci nekomunikoval. Avšak dodnes, po mnoha odkladech, nebyl Obcí architektů výsledek výběrového řízení oficiálně ani neoficiálně vyhlášen a komentován. Koncem ledna 2016 jsem byl po řadě signálů, že OA nadále o naši práci nemá zájem (např. oficiální mail pana předsedy Parmy, kde mne doslova posílá do p…..), jsem byl překvapivě pozván na mimořádné zasedání Rady OA – tentokrát se ho účastnil pouze pan předseda + 1. Zde mi bylo sděleno, že se ROA nakonec usnesla pověřit vydáváním časopisu opět Vydavatelství KABINET, a ačkoliv jsme nebyli oficiálními účastníky výběrového řízení, že přistupuje na mnou předtím navržené razantní snížení poplatku za pronájem titulu. Odmítnutí V textu, který novináři obdrželi od OA, se konstatuje, že problémy a případný zánik časopisu Architekt jsem způsobil já, zloduch pan Macháček. Jistě ale víte, co znamená více než půlroční prodleva ve vydávání periodika. Ta byla způsobena naprostou nejistotou hraničící s jistotou, že to nebudeme my, kdo bude časopis nadále vydávat. Nemohli jsme proto uzavřít roční smlouvy o inzerci s agenturami a velkými klienty, nemohli jsme na podzim požádat o granty a ve veřejnosti probíraná nejistota další existence časopisu ovlivnila i další naše partnery včetně rapidního úbytku předplatitelů. Začít znovu vydávat časopis po delším přerušení znamená mít na rozjezd k dispozici nemalé investice. Za těchto okolností jsme museli velmi opožděnou nabídku OA odmítnout. Celá tato situace nebyla evidentně způsobena námi, ale podivnou hrou, kterou v celé věci hrála OA, která tak pravděpodobně zcela a definitivně časopis Architekt potopila. Držel se nad vodou celých 62 let. Údajný dluh vůči OA Utkvělá představa pana předsedy OA o jakémsi našem dluhu vůči tomuto spolku byla plně rozptýlena a doložena vnitřním auditem, který vyvrcholil společným jednáním obou účetních – za OA i za Vydavatelství KABINET. Z něho vzešlo společné resumé a písemné prohlášení, že OA nic nedlužíme. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Celý tento příběh časopisu Architekt je ale o mnoho složitější, určitou jeho část naleznete na www.archiweb.cz v rubrice zprávy ze 14. 2. 2016. Pokud byste měli zájem o nahlédnutí do různých dokladů, případně o další informace, jsem Vám samozřejmě k dispozici. Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Julius M a c h á č e k exšéfredaktor a exvydavatel časopisu ARCHITEKT

© 2007–2016 Business Media CZ, s. r. o.