Nové komentáře

3. 2. 2016 18:50:56

Školy nemám, ale...

Školy nemám, ale Česká státní norma - jak název napovídá, je státní, nikoliv privátní dokument. Že se stala po revoluci předmětem kšeftu, bylo nehorázné a bezdůvodné. Kromě mnohonásobnému zdražení a stížení přístupu k nim to přineslo jediné - jejich neznalost a nedodržování. Argumentovat autorským zákonem u technických norem, na jejichž obsahu se podílely po desetiletí desítky nebo stovky lidí je absurdní. Jak se tyto zástupy žijících i nežijících "spoluautorů" podělí o ta svá autorská práva případně „tantiémy“? Nebo autorská práva spadnou do klína jen těm, kteří budou autory poslední aktualizace?! Souhlasím bezvýhradně, že aktualizace norem, je vysoce odbornou činností, která má svoji extrémně vysokou hodnotu, kterou je třeba takto vnímat. Ale s autorským zákonem to nemá nic společného. Řešení je přitom tak jednoduché: Technické normy musí zůstat majetkem státu - jsou to České státní normy !!! A právo zpřístupnit je může jen stát, ne "cizopasící takypodnikatelé". V době internetu budou náklady, organizační a personální zátěž legračně nízké. Co naopak levné není a nebude je jejich aktualizace a sesouladění s normami ostatních států EU. O to se samozřejmě musí postarat stát (zajistit u profesních komor, cechů, výjimečně jednotlivců) atd. Jsem si jist, že profesní organizace si dosud uchovaly profesionální čest a zdravý rozum. Investovat do kvality technický norem, když jim stát na oplátku nabídne bezplatnou distribuci všem, je navýsost moudrý „obchod“ - pro všechny zúčastněné. Stát, profesní organizace, uživatele norem i nejširší veřejnosti…Vlastně takový specifický bartr... Technická norma je extraktem znalostí, zkušeností, vědeckého výzkumu, ale nikdy se přece nemůže a nesmí stát duševním vlastnictvím jednotlivce chráněným Autorským zákonem. Myslel jsem, že to dá rozum.

© 2007–2016 Business Media CZ, s. r. o.