Nové komentáře

23. 6. 2016 16:36:11

Re: ČKAIT: Pražské stavební předpisy jsou zmatečné a nesmyslné

Už jsem se zmínil i jinde, ale zopakuji svoji politizaci kauzy. Protože články týkající se původního návrhu na úpravu PSP jsou dokonale vyčerpávající, omezím se pouze na konstatování těch jiných odborníků, než o kterých se zmiňuje primátorka Prahy Adriana Krnáčová. Vážil jsem si jí zejména pro její politické zaměření, ale nyní to hodně shodila, svým tvrzením, že diskutovala předpisy s architekty a jinými odborníky. Je zajímavé, kolik odborníků u nás máme, a ona se jakoby náhodou obrátila vždy na ty jiné, než kteří jsou zapojeni v činnosti ČKAIT, možná i ČKA. Pozice primátorky v oblasti tvorby stavebních předpisů je tedy dehonestována jí samou. To stačí pro zpochybnění jejího postavení v čele magistrátu Prahy. Myslím si, že politik, možná ne úplně zkušený, který takto opakovaně vstupuje do odborné diskuze, aniž na to má mandát odborné způsobilosti, nemůže přijatelným způsobem řídit hlavní město, neboť právě v této věci demonstruje svoji skutečnou neschopnost. Soudím tedy, že by měla reflektovat to, že neumí něco důležitého, a to je podílet se aktivně na tvorbě kvalitních předpisů a to v širším sboru a až po konzultaci s těmi, kdo tuto oblast ovládají, a to nesporně je především ČKAIT. Pokud paní primátorka neví, jaké je postavení a poslání i odborná váha této profesní komory, tak je to jen další důvod, aby si své právní vědomí posílila studiem literatury o této komoře, a nejen o ní, na což ale musí mít hodně času, tedy ne jako primátorka, ale nanejvýš jako řadový člen zastupitelstva hl. města. A je opravdu nejvyšší čas, protože zmatky kolem PSP se táhnou příliš dlouho a nesou neblahý otisk jejího působení na významném postu v naší společnosti. Jistě jí jednou poděkují všichni za 2 roky tím postižení stavebníci a nebudou to díky zahrnováním květinami, a když už ano, tak nejspíš zapomenutými v květináčích. Jistě účinnější vyznání než rajčata nebo pukavce na prezidentská saka na pódiích.

20. 6. 2016 15:18:26

Re: Staví se v Praze kvalitní architektura?

Nechám stranou pana Mertu a jeho vyjádření, nicméně je první otázka, kdo jsou to ti odborníci, které ČTK dotázala. Pan Švácha a jeho havlovská úlitba je blábol, tvrdit, jak se "jinde", zejména pak na západ od našich hranic (bože, copak to ještě někdo dneska může myslet vážně...) dělá všechno lépe, je nesmysl. Stavební legislativa je ne v Česku horší a zdlouhavější než na onom vysněném zápěd, ale je plus minus stejná, protože všechny ty požadavky, procedury i třeba zdánlivě okrajové), nicméně nad možnosti chápání souvislostí většiny oněch velkohubých architektů jsou sem implementovány právě z tohoto úžasného západu. To asi pan Pleskot, jehož veledílo v Jelením příkopu je nejen trapně oslavované, ale přitom životu nebezpečné (tunel se světly v podlaze a především ty děsivé schody na zatáčkou Chotkovy silnice...) asi neuvědomuje a jeho vyjádření na adresu politiků je jenom onen hospodsko-kavárenský folklór. A proč nebyli dotázáni skutečně kvalitní architekti, jejichž stavby přes všechnu tu tak kritizovanou zapšklost přece jenom, i když bohužel za cenu řady nesmyslných kompromisů vzniknou? Proč se nikdo neptá třeba Cíglera, čím si on a jeho kolegové museli projít při návrzích a realizaci Florentina nebo Qudria? Místo toho je za špičkovou architekturu vydáván podvodný návrh již zesnulého Kaplického, z nějž si Havlovi pohrobci udělali mučedníka. Pročpak pan Merta nebo pan Švácha nepovykují třeba kvůli nezrealizovanému návrhu zástavby konce revoluční, kde se nakonec asi podle všeho objeví splácanina dalšího pekelně přeceňovaného architekta - madam Jiřičné. A co udělali všichni tito kritici, když ona kritizovaná zapšklost prakticky zlikvidovala projekt R. Hubičky na nedostavěném Kulaťáku? Nic. Tak ať proboha nežvaní....nejlíp už nikde. Reakce na koncept zástavby na Florenci a části nádraží Prahy střed byla více než výmluvná.

© 2007–2016 Business Media CZ, s. r. o.