Nové komentáře

14. 12. 2017 16:26:32

Re: Lesní vila

Nádhera!!

5. 12. 2017 17:36:42

Re: Praha si nechá udělat mapu infrastrukturálních deficitů

5. prosince (ČTK) - Praha si nechá vypracovat mapu infrastrukturních potřeb. Dokument má městu ukázat, kde chybí například školy, ordinace lékařů nebo obchody. Vyplývá to z materiálu, který dnes schválili pražští radní. Mapa má sloužit při plánování rozvoje města a výstavbě. Vypracuje ji Institut plánování a rozvoje (IPR), který se o ni bude starat. Záměr vytvořit mapu radní projednávali několikrát, schválili jej až dnes. "Chceme vytvořit komplexní mapu chybějící vybavenosti, která nám v předstihu pomůže zjistit potenciální problémy, s nimiž by se pak občané museli každodenně potýkat. Zároveň to bude nástroj pro místní samosprávy, díky kterému budou moci lépe definovat potřebnou infrastrukturu," uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice). Mapa má být využívána při přípravě a aktualizaci územně plánovacích dokumentací, územně analytických podkladů nebo územních studií. Zaměří se na základní lokální infrastrukturu a občanskou vybavenost. Tedy nejen na množství škol, obchodů či úřadů, ale například i na vzdálenost od bydlišť, kapacitu a podobně. Mapa bude obsahovat i tabulkovou část. Mapa bude sledovat několik oblastí. První je občanská vybavenost a služby a kultura. Druhou skupinou bude volnočasová infrastruktura, což zahrnuje například parky, hřiště a sportoviště. Poslední skupinou jsou komerční služby, kdy se bude mapa zabývat rozmístěním obchodů. V budoucnu má být dokument, který bude v elektronické i tištěné podobě, revidován a aktualizován. Využívat jej bude nejen město a jeho úředníci, ale i městské části. Primárně bude dokument řešit území Prahy, ale rovněž bude brát v potaz i její bezprostřední okolí a jeho rozvoj. Poté, co záměr schválí radní, IPR bude mapu tvořit ve dvou etapách, kdy nejdříve zajistí všechna nutná data včetně věkové struktury obyvatelstva v té které části, vytvoří webovou aplikaci a základní uživatelské rozhraní.

24. 11. 2017 15:20:20

Re: Re: Budovy Transgas nebudou památkou a majitel je může zbour...

Tvrzení, že Transgas je městotvorný prvek, může tvrdit pouze sebestředný architekt - Václav Aulický v tomto nezklamal. Tvrzení, že tam byla restaurace a obchody a představa, že tohle dělá městotvornost je ukázkou chabé úrovně architektury a absence urbanismu. Tvrzení, že se bourají "kvalitní" brutalistní stavby (bombou je obhajoba stranického hotelu Praha, či vynášení hotelu Thermal) a sdělení o hrozící demolici obchodnímu domu Máj ukazují, že přes deklarovanou "objektivnost" pana Aulického mu nejde o nic než jenom o vlastní slávu a profesní ješitnost. Nakonec, dokladuje to i jeho tvrzení, že lidem se to prostě "nelíbí" a to jsou emoce a chybí tomu odbornost....je zajímavé, že kvalitní architektury z té doby se nikdo dotknout ani nechce - např. hotel Intercontinental Ing. arch. Filsaka, který je dokonalou ukázkou, jak skloubit onu brutalistickou architekturu s daleko komplikovanějším místním a historickým kontextem. Obhajoba téhle stavby (stejně jako třeba onoho federálního shromáždění) je ukázkou chápaní architektury jako "umění" a práva tvůrců (v tomto případě pouze architektů...) udělat cokoliv a ještě to vydávat za naprostou unikátnost. Smyslem architektury není dělat pomníky svým tvůrcům, ale vytvářet stavby a podmínky (prostorové uspořádání) pro život lidí a památkou není automaticky každá stavba, která je stará padesát, sto a více let. Ta stavba musí mít mnohem více vlastností, než jenom to, že jí dělal nějaký architekt a (už třeba účelem) není zcela utilitárně běžná (Transgas byl skutečně v ČSSR jenom jeden jediný...) a pokud nejde o památku typu Pražského Hradu, Českého Krumlova, vily Tugenhat nebo třeba obecního domu, musí ta stavba plnit i s určitými úpravami současné funkce. To je její smysl. Pan Aulický obhajuje svůj Transgas podle stejného klíče, jako kdysi obhajoval Stalinův pomník sám jeho autor (než spáchal sebevraždu) nebo architekt Štursa, který tvrdil, že socha měla být zachována (hlavně si chválil parter, jehož byl autorem), protože po zbavení se ideologických hledisek tady bylo prostě největší sousoší na světě. Ale takhle to prostě není. Socha má svůj ideologický význam. A architektura není sochařství a má význam v prvé řadě věcný, užitný a vše ostatní je nadstavba. Nakonec i na onom vyzývaném západě se podobné stavby běžně bourají a nahrazují novými. Nakonec, to tvrzení, že lidem se to nelíbí a to je argument pro jejich zachování ukazuje jistý herostratovský komplex některých (vesměs průměrných) architektů. Nejde o účel, kontext, provedení, technické řešení, ale jde o to, aby lidi "čuměli".....nakonec, na jiné veledílo pana Aulického, televizní věž stavěnou s cílem znemožnit příjem západních televizních a rozhlasových signálů se budeme dívat ještě hezky dlouho, její výstavba připravila peklo tisícům lidí v okolí a přitom je to stavba - zcela zbytečná.

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.