Nové komentáře

24. 11. 2017 15:20:20

Re: Re: Budovy Transgas nebudou památkou a majitel je může zbour...

Tvrzení, že Transgas je městotvorný prvek, může tvrdit pouze sebestředný architekt - Václav Aulický v tomto nezklamal. Tvrzení, že tam byla restaurace a obchody a představa, že tohle dělá městotvornost je ukázkou chabé úrovně architektury a absence urbanismu. Tvrzení, že se bourají "kvalitní" brutalistní stavby (bombou je obhajoba stranického hotelu Praha, či vynášení hotelu Thermal) a sdělení o hrozící demolici obchodnímu domu Máj ukazují, že přes deklarovanou "objektivnost" pana Aulického mu nejde o nic než jenom o vlastní slávu a profesní ješitnost. Nakonec, dokladuje to i jeho tvrzení, že lidem se to prostě "nelíbí" a to jsou emoce a chybí tomu odbornost....je zajímavé, že kvalitní architektury z té doby se nikdo dotknout ani nechce - např. hotel Intercontinental Ing. arch. Filsaka, který je dokonalou ukázkou, jak skloubit onu brutalistickou architekturu s daleko komplikovanějším místním a historickým kontextem. Obhajoba téhle stavby (stejně jako třeba onoho federálního shromáždění) je ukázkou chápaní architektury jako "umění" a práva tvůrců (v tomto případě pouze architektů...) udělat cokoliv a ještě to vydávat za naprostou unikátnost. Smyslem architektury není dělat pomníky svým tvůrcům, ale vytvářet stavby a podmínky (prostorové uspořádání) pro život lidí a památkou není automaticky každá stavba, která je stará padesát, sto a více let. Ta stavba musí mít mnohem více vlastností, než jenom to, že jí dělal nějaký architekt a (už třeba účelem) není zcela utilitárně běžná (Transgas byl skutečně v ČSSR jenom jeden jediný...) a pokud nejde o památku typu Pražského Hradu, Českého Krumlova, vily Tugenhat nebo třeba obecního domu, musí ta stavba plnit i s určitými úpravami současné funkce. To je její smysl. Pan Aulický obhajuje svůj Transgas podle stejného klíče, jako kdysi obhajoval Stalinův pomník sám jeho autor (než spáchal sebevraždu) nebo architekt Štursa, který tvrdil, že socha měla být zachována (hlavně si chválil parter, jehož byl autorem), protože po zbavení se ideologických hledisek tady bylo prostě největší sousoší na světě. Ale takhle to prostě není. Socha má svůj ideologický význam. A architektura není sochařství a má význam v prvé řadě věcný, užitný a vše ostatní je nadstavba. Nakonec i na onom vyzývaném západě se podobné stavby běžně bourají a nahrazují novými. Nakonec, to tvrzení, že lidem se to nelíbí a to je argument pro jejich zachování ukazuje jistý herostratovský komplex některých (vesměs průměrných) architektů. Nejde o účel, kontext, provedení, technické řešení, ale jde o to, aby lidi "čuměli".....nakonec, na jiné veledílo pana Aulického, televizní věž stavěnou s cílem znemožnit příjem západních televizních a rozhlasových signálů se budeme dívat ještě hezky dlouho, její výstavba připravila peklo tisícům lidí v okolí a přitom je to stavba - zcela zbytečná.

21. 11. 2017 18:23:45

Re: Praha si nechá udělat mapu infrastrukturálních deficitů

Radní opět neschválili mapu infrastrukturních deficitů v Praze 21.11.2017 11:27 (ČTK) - Pražští radní dnes ani napotřetí neschválili záměr vytvořit mapu infrastrukturních deficitů. Důvodem bylo to, že radní nebyli včas seznámeni s připomínkami k materiálu. Novinářům to řekla primátorčina náměstkyně Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice). Mapa má v budoucnu městu sdělit, kde chybí třeba školy, ordinace lékařů nebo obchody. Měla by sloužit při plánování rozvoje města a výstavbě. Mapu vypracuje Institut plánování a rozvoje (IPR), který se o ni bude starat. "Mapa infrastrukturních deficitů byla ještě jednou odložena, neb připomínky, které jsme do materiálu zapracovali, byly rozeslány teprve včera (v pondělí). Tak mě ještě koaliční partneři (ANO a ČSSD) požádali o přerušení. Pevně věřím, že za týden už se tu sejdeme nad schváleným materiálem," řekla Kolínská. Takzvaná mapa infrastrukturních deficitů má v předstihu poukázat na možné chyby při rozhodování o rozvoji města. Má být využívána při přípravě a aktualizaci územně plánovacích dokumentací, územně analytických podkladů nebo územních studií. Mapa se zaměří primárně na základní lokální infrastrukturu a občanskou vybavenost. To znamená nejen na jejich množství, ale například i na vzdálenost od bydlišť, kapacitu a podobně. Mapa bude obsahovat i tabulkovou část. Mapa bude sledovat několik oblastí. První je občanská vybavenost a služby a kultura. Druhou skupinou bude volnočasová infrastruktura, což zahrnuje jak parky, tak hřiště a sportoviště. Poslední skupinou jsou komerční služby, kdy se bude mapa zabývat rozmístěním obchodů. V budoucnu má být dokument, který bude jak v elektronické, tak tištěné podobě, revidován a aktualizován. Využívat jej bude nejen město a jeho úředníci, ale i městské části. Správcem mapy bude IPR. Primárně bude dokument řešit území Prahy, ale rovněž bude brát v potaz i její bezprostřední okolí a jeho rozvoj. Poté, co záměr schválí radní, IPR bude mapu tvořit ve dvou etapách, kdy nejdříve zajistí všechna nutná data včetně věkové struktury obyvatelstva v té které části, vytvoří webovou aplikaci a základní uživatelské rozhraní.

3. 11. 2017 10:49:31

Re: Zlaté vejce

Zastupitelé odložili rozhodnutí možné zástavby parku v Revoluční (ČTK) - Pražští zastupitelé dnes odložili projednání přípravy změny územního plánu, která by umožnila zastavět park na konci Revoluční ulice v Praze 1. Možné pořízení změny projednají zastupitelé na konci listopadu. Proti změně dnes na zasedání vystoupili především zástupci Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) a komunisté. V minulosti se v souvislosti s tímto místem mluvilo o stavbě takzvaného Zlatého vejce nebo sídla pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské (SZ/Trojkoalice) pořízení změny navrhla radnice Prahy 1. V případě schválení změny, by se zeleň v územním plánu změnila na stavební parcelu. "Rada dostala tento podklad k zamítnutí, ale na jednání převážil názor, že by se měla projednat," řekla Kolínská. Dodala, že pozemek nebyl nikdy veden jako stavební a před výstavbou nábřeží tady bylo koryto řeky. Pokud by dnes zastupitelé s pořízením změny souhlasili, neznamenalo by to, že bude park zastavěn. Institut plánování a rozvoje (IPR) by změnu začal připravovat, její definitivní podobu by následně museli schválit zastupitelé. Proti záměru zahájit změnu územního plánu se postavil například radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice), který předložil návrh se zamítavým stanoviskem. To zastupitelé ale nepřijali. Komise a výbor územního rozvoje podle Wolfa vydaly zamítavé stanovisko a toho by se podle něj měli zastupitelé držet. S případnou zástavbou nesouhlasí ani místostarosta Prahy 7 a zastupitel Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice). "Snaha zastavět každý volný metr čtvereční je pro mě absurdní. Město se přehřívá a každý strom v centru města je cenný. Stačí, když se o ten pozemek bude město pořádně starat," řekl Mirovský. Pořízení změny naopak podpořila zastupitelka Jaroslava Janderová (ODS). Podle ní jde o to, aby na místě parku vznikla nová architektura. "Zlaté vejce nikdo nechce, ale chceme z Revoluční udělat důstojnou třídu s ukončením budovou, která by sloužila veřejnosti," řekla. Radní Karel Grabein Procházka (ANO) uvedl, že by město mělo práce na změně podpořit, neboť teprve při jejím projednávání se z jednotlivých návrhů domů ukáže, zda parčík zastavět, či nikoliv. Zastupitelé se po dohadech rozhodli na návrh Kolínské schválení dokumentu odložit na jednání 30. listopadu. Několik desítek minut dlouhá diskuse zastupitelů se často stala sporem mezi pravicí a komunisty o tom, jak vypadala Praha před rokem 1989. Projekt takzvaného Zlatého vejce představila radnice Prahy 1 začátkem letošního roku. Jedním z návrhů bylo umístit sem Muchovu Epopej. Rada města ale rozhodla, že pokud by se měla stavět nová budova pro umístění Slovanské epopeje, bude stát na Těšnově. 2. 11. 2017

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.