Nové komentáře

10. 12. 2018 21:48:43

Re: Architekti v ofsajdu

Brilantní analýza situace...od člověka o jehož kreditu (odborném i lidském) nemůže být pochyb. Proč ji ale dávno neudělalo ministerstvo, které za tuto oblast odpovídá? A které každou dílčí novelou stavebního zákona jen prodlužuje agónii ideí modernistického urbanismu, setrvačné socialistické buzerace a totalitního pojetí „veřejného zájmu“. A lze vůbec něco podobného očekávat od současných protagonistů MMR, neschopných překročit myšlenkový horizont Ing. Sklenáře a Ing. arch Tunky, kterým jsou odkojeni? A je vůbec někdo, kdo skutečně usiluje o změnu směřující k městskosti, k intenzivnímu a efektivnímu nakládání se urbanizovaným územím, k zajištění nedotknutelnosti příměstské krajiny, k dostupnosti bydlení? 1. Komunální politici – zadavatelé územních plánů? Ti z 99% vůbec netuší co schvalují, nerozeznají výkres „výroku“ od výkresu „odůvodnění“. Nemají šanci znát hlavní principy územního plánu, jehož „výroková část“ má vedle strakatého leporela výkresů a schémat dalších 150 stránek textů a tabulek, ve kterých je každé jednotlivé slovo „závazné“. Kdo z nich má odvahu říci : „Císař je nahý!“ Jak ale mohou 4 roky moudře řídit a spravovat město, když nemají k ruce lapidární územně plánovací koncepci. Natož kontrolovat její dodržování… A nebude to možné do té doby, dokud územní plán např. stotisícového města má současně sloužit stavebnímu úřadu jako regulérní podklad pro umísťování jednotlivých staveb?! Bodejť by pak nebyl přeurčený. Bodejť by v něm nebyla lapidární koncepce znečitelněna balastem detailů, o kterých zpracovatel ÚP nemůže nic vědět. Bodejť by nebylo zapotřebí každé 4 roky tento dlouhodobý koncepční dokument aktualizovat (?) a mezitím pořizovat lavinu drobných změn… 2. Pořizovatelé a zpracovatelé územních plánů? Ale ti jsou rádi, že už tu jejich přechytralou násobilku konečně „umí“, tak přece nebudou usilovat o změnu a učit se nějakou další… 3. Developeři? Ti ale raději koupí pole za městem za 15,-Kč za metr, požádají o změnu územního plánu a postaví tam morálně dávno přežilé modernistické sídliště (ovšem s mnohem hezčími vizualizacemi, než to uměl socialismus). A nesmyslné náklady za dlouhatánskou technickou a dopravní infrastrukturu a nízkou intenzitu zastavění promítnou do ceny bytu. A je to. A provozní náklady na údržbu infrastruktury a MHD – tu zaplatí město a správci IS… 4. Architekti a urbanisté? Skřípou zuby a píšou články do periodik, které nikdo nečte.

10. 12. 2018 15:11:00

Re: Architekti v ofsajdu

Skvělý a podrobný článek, který má jedinou "drobnou" vadu. Proč vychází v odborném tisku a nebo v almanachu (či jak to nazvat), který má minimální penetraci do laické veřejnosti. Politici to odbyli v posledních pár měsících zejména před volbami tím, že je "špatný" stavební zákon. O těch - včetně faktů, které přesně rozebírá pan Pelčák a které se týkají územního plánování (což opravdu není stavební zákon...) se nemluví vůbec. Stejně tak, jako se neřeší obstrukce nejrůznějších samozvaných "úřadů" typu Klubu za Starou Prahu, které rovněž znemožňují výstavbu pod průhlednými záminkami o snaze po zachování "kulturního" dědictví. Přitom ve většině případů se jedná o maskování vlastních zcela sobeckých zájmů. Příklad? Na Petřinách trvalo tři roky, než se podařilo zbourat nefunkční a nehodnotnou prvorepublikovou vilu. Dokud úřady včetně památkářů rozhodovaly podle zdravého selského rozumu, šlo to celkem standardně. Pak se ovšem do věci vložili sousedé z okolí (mimo jiné z onoho vedle stojícího mizerného bytového panelového bytového domu někdy ze sedmdesátých let a pod záminkou zachování "památky" donutili úřady odvolat co už provedly. Přitom je popuzovala představa nepohodlí spojeného s výstavbou. že i jejich domy byly kdsi postaveny s dopady na okolí je nezajímalo. Do věci se vložil jakýsi venerolog z Motola a místní poslanec za stranu Zelených a navrhl prohlásit vilu za památku a to i přes to, že rok předtím jako člen stavební komise souhlasil s jejím zbouráním. Jeho trapné výmluvy, že nebyl přítomen (což šlo lehce vyvrátit jeho písemně doloženou přítomností na onom jednání i faktem, že rozhodnutí o souhlasu s demolicí bylo jednomyslné) bylo typickou ukázkou demagogie a bezcharakternosti právě oněch lidí, kteří se přes svojí omezenost a neznalost problematiky cítí být povolání rozhodovat o podobných věcech, zaštítěni rudozelenými ideologiemi všeho druhu. Zákon o územním plánování založený (jak přesně píše pan Pelčák) na základě oné Athénské charty 80 let staré je paskvil, požadavky na osvětlení z podobné doby jsou směšné, nicméně nikdo se nepozastavuje právě nad chováním oněch samozvaných aktivistů, kteří pod rouškou onoho nejvyššího a přitom jediného pravého a správného Dobra naši společnost ničí možná víc, než jejich političtí nepřátelé. I nad tím bychom měli začít uvažovat. A mluvit a to bez ohledu na to, že tito lidé si rovněž uzurpují obrovskou moc ve veřejném prostoru pomocí médií a jsou ochotni své protivníky likvidovat (zatím ne fyzicky) záplavou fake news, dehonestací a nepodložených obvinění...

6. 12. 2018 16:03:48

Re: Re: Re: Re: Katedrála Spasení lidu v Bukurešti.

Jenže ty prostředky tam nevkládají lidi z ulice, kterých se ty lepší životní prostředky týkají. Dokonce ani ta šedesátnice, co je ráda, že se může modlit důstojně. Cpou to tam politici, žijící ve svých bublinách, nakonec stejně jako kdekoliv na světě. Čím se liší tahle monstrózní pravoslavná katedrála třeba od oné Labské filharmonie? V Praze existuje iniciativa pro výstavbu nové koncertní síně, kde se angažuje jistý architekt Pleskot s řadou naprosto nesmyslných tvrzení a vůbec ho nezajímá, že pro účely symfonických produkcí má Praha staveb dost a hlavně, pohled na hlediště při koncertech ať už v Rudolfinu nebo ve Smetanově síni ukazuje, jaký je asi ten zájem, když jen výjimečně jsou tyto sály zaplněny. Je to prostě o předvádění se a honění vlastního ega. V Rumunsku je Caucescu pro všechny své následovníky, jakkoliv se proti němu od počátku samozřejmě vymezují, etalon. Víte, že ten Palác lidu (či jak se ta cauceskárny jmenuje) je druhá největší budova svého druhu na celém světě po Pentagonu, nikdy nebyla dokončená a dodnes se využívá jen zčásti? Tak čím byste jí chtěla trumfnout? Něco, co bude když ne rozlehlejší, tak aspoň vyšší a ideologicky to bude mít opačné znaménko. A obyčejní lidi? To politiky nezajímá ani v Rumunsku, ani u nás, ani v Německu nebo ve Francii. A ještě jednou, ony církevní Kalouskovy restituce jsou lepší, než postavit takovouhle megalomanskou stavbu, horší nebo stejné?

© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.