4. ročník České ceny za architekturu vyhlášen

4. ročník České ceny za architekturu vyhlášen

(8. 1. 2019) Architekti mohou svá díla přihlašovat do 1. dubna 2019

 
 
 
 

4. ročník České ceny za architekturu vyhlášen

Česká komora architektů vyhlásila 4. ročník České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České republiky za posledních pět let. Architekti do ní mohou svá díla přihlašovat do 1. dubna 2019. Již tradičně kredit České ceny za architekturu podporuje prestižní sedmičlenná mezinárodní porota. Význam České ceny za architekturu je rovněž v celoroční a regionální propagaci architektury. Přihlašování opět proběhne formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru, jenž se uskuteční v listopadu 2019.
O výsledcích bude rozhodovat mezinárodní odborná porota, která do konce května 2018 vyselektuje do užšího okruhu až 50 nominovaných děl. Z tohoto počtu porota následně vybere zhruba 5 až 10 prací, kterým bude uděleno čestné označení Finalista ČCA, a z nichž porota zvolí držitele hlavní ceny. Uděleny také budou ceny za výjimečný počin, jejichž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA, a ceny partnera, jejichž laureáty navrhují partneři ceny.

Mezinárodní odborná porota
Práci českých architektů bude tradičně hodnotit sedm erudovaných zahraničních expertů.

Porotkyní České ceny za architekturu pro rok 2019 je Teresa Borsuk, britská architektka s bohatou praxí, mimo jiné také oceněná magazínem Architects' Journal jako Britská architektka roku 2015 za úsilí o zlepšení rovnosti žen a mužů v praxi. Dalším členem mezinárodní odborné poroty je v letošním ročníku švýcarský multidisciplinární teoretik Michael Jakob. Zabývá se krajinou, estetikou a designem a současně i literární komparatistikou a redakční a žurnalistickou prací. V porotě má stejně jako vloni zástupce Izrael, a to v osobě architekta Etana Kimmela, který má na kontě pestrou škálu oceňovaných realizací. Opakovaně bývá členem poroty také maďarský architekt a nejinak je tomu i letos, kdy porotu obohatil Iván Nagy. Jedná se o předního maďarského praktikujícího architekta, ale také akademika. Letošní porota bude mít zástupce rovněž z Francie. Architekt Julien Rousseau ovšem studoval a působil ve Velké Británii a i dnes pracuje na projektech na mezinárodní úrovni. Sousední Slovensko bude reprezentovat i v českém prostředí velmi dobře známý architekt Michal Sulo. Za realizaci Komunitního centra Máj získala jeho kancelář SLLA Architects ocenění Finalista v České ceně za architekturu 2017. Dalšího souseda, Německo, pak zastupuje v Berlíně působící architektka a teoretička architektury Imke Woelk.

Medailonky mezinárodních porotců čtvrtého ročníku České ceny za architekturu

Kdo se může do České ceny za architekturu přihlásit?
Do soutěžní přehlídky , která záměrně nemá stanovené žádné kategorie, mohou v roce 2019 autoři přihlásit svá díla realizovaná na území České republiky za posledních pět let. Jedná se tedy o stavby postavené od ledna 2014 až do prosince 2018. Z přihlášení do soutěže jsou přitom vyloučena ta díla, která se v loňském i předloňském ročníku dostala do užšího okruhu nominací. Česká komora architektů i nadále pokračuje v bezplatné registraci do soutěže. ČKA si od tohoto kroku slibuje zejména přístup mladých architektů a začínajících ateliérů, pro něž by registrační poplatek mohl představovat nemalou překážku při prezentaci jejich děl, a v neposlední řadě také objevení nových a kreativních tvůrců. Architekti mohou své realizace vložit do jednoduchého on-line formuláře. Elektronickou evidencí staveb rovněž zanikají další případné náklady soutěžících architektů na tisk panelů apod. Na rok 2019 Česká komora současně chystá stejně jako v předchozích ročnících regionální akce spojené jak s prezentací finalistů ročníku 2018, tak s budoucími nominovanými díly za rok 2019. 

Akademie České ceny za architekturu
Kromě děl, jež přihlásí autoři sami, aktivně vyhledává díla dosud nepřihlášená i Akademie České ceny za architekturu a vyhlašovatele na ně upozorní. V gesci Akademie jsou rovněž nominace na Výjimečný počin v oblasti architektury.

Harmonogram 4. ročníku České ceny za architekturu
7. ledna 2019  
– Vyhlášení 4. ročníku ČCA 2019 
– Otevření přihlášek realizací do ČCA 2019
Únor 2019
Ukončení přijímání podnětů na přihlášení realizací od Akademie ČCA
Březen 2019
Ukončení přijímání nominací na Výjimečný počin od Akademie ČCA 
Ukončení přijímání nominací na Výjimečný počin od Akademie ČCA  
1. dubna 2019
Ukončení přihlášek do ČCA 2019
Červen 2019
Nominační večer ČCA 2019
červen – listopad 2019
Regionální akce a výstavy nominovaných ČCA 2019
14. listopad 2019
Galavečer ČCA 2019 – Forum Karlín
18. listopad 2019 Vernisáž výstavy ČCA 2019
listopad 2019 – leden 2020
Výstava ČCA 2019

Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Vyhlášením ceny Komora navazuje na své další aktivity směrem k veřejnosti, jimiž propaguje kvalitní výsledky práce jak etablovaných, tak začínajících architektů. Cílem ČCA je architektonická díla propagovat a prezentovat směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla posuzována v rámci jednotlivých kategorií, nýbrž bude udělena jednotná hlavní cena. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s projekty realizovanými na území ČR a dokončenými v posledních pěti letech. Cena se zpravidla uděluje každý rok.

tisková zpráva, stavbaweb

Komentáře ke článku

 
 
 
 

9. 1. 2019 10:58:07. Re: 4. ročník České ceny za architekturu vyhlášen. Jiří Kalvach

 
 
 
 

9. 1. 2019 10:58:07. Re: 4. ročník České ceny za architekturu vyhlášen. Jiří Kalvach

  Podle současné architektonické tvorby především v ČR si nemyslím, že má nějak významnou stoupající úroveň, spíše naopak. Tvrzení o tom, že složení komise je prestižní, je možná docela diskutabilní. Víme toho dost o tvorbě vybraných porotců? Poroty v ČR během roku vybírají stavby, které nejsou právě nejlíbivější, technicky nejsou tím nejlepším, co se vidět, a kdo sedí v těchto hodnotících komisích? Samí experti přes architekturu, ale kde jsou lidé, kteří hodnotí i užitkový přínos staveb pro život, pro provoz, pro údržbu a někdy i praktickou krásu? Úroveň vybraných a oceněných staveb je hodně kolísavá a jsem někdy velmi zklamán. Proto moje skepse i ke složení té deklarované prestižní komise v tomto článku.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.