Nové komentáře

28. 9. 2016 00:02:55

Re: Omluva

kačeří příběhy

26. 9. 2016 19:15:59

Re: Vláda schválila novelu stavebního zákona

Chvályhodné, další nepovedenec je na světě! Nikde se nedočtete, jak zabránit tomu, aby úředníci případně skorotechnici na stavebních úřadech nepracovali se strachem z nadřízeného kontrolního orgánu. Ten strach jim zcela brání racionálně pracovat s doklady, které mají vyžadovat a které dostávají od stavebníků. Velmi často se pasují do role čtenáře některých pasáží zákona, které vyžadují výklad, a oni ho neprovádějí. Slepě vyžadují striktní dodržení textů, i kdyby to nemělo vůbec logiku. Paní Šlechtová ani její poskokové, kteří tvoří stavební zákon, podle mne nikdy nebyli v tvůrčí praxi, pouze louskají paragrafy a hlavně skládají co nejširší květnaté formulace. Proč? No aby se právníci, hlavně ti z jejího okolí, co přisluhují při tvorbě dalších paragrafů, mohli nadále pohodlně živit z daní i těch zoufalých stavebníků. Proč zoufalých? Zeptejte se jich, kolik přihlouplých stanovisek a vyjádření musí dodat pánům nebo paničkám na úřadě. Protože tito úředníci jsou novodobí mocipáni, jako byl Trautenberg, nikdo na ně nemůže. Pracují podle litery zákona a jeho vyhlášek, ať to stojí, co to stojí! Jsme tu za stádo tupých ovcí, které může šikanovat každý, kdo na to má povahu. Znám desítky úředníků (totiž i techniků) na stavebních úřadech, kteří rozum rádi a účelně využívají i při čtení nedokonalých paragrafů stavebního zákona. Ale tak moc jich zase není, abychom si mohli výskat. Zatím zbývá jen držet jazyk za zuby a nadávat doma nebo u přátel. A tím se vskutku může paní Šlechtová chlubit. Paralyzovat stavební přípravu, která podvazuje celou investiční výstavbu, nejen privátní, ale i státní. Pane ministře Andreji Babiši, máte z ní také radost, že vám ušetří každý rok desítky miliard?

19. 9. 2016 14:03:48

Re: Experti doporučili dopracování metropolitního plánu Prahy

Každé léto beru do ruky knížku svého otce Prahou posedlý…, kde velkou část svého vzpomínání věnuje Praze a jejímu plánování (jedna z kapitol se jmenuje Život v plánu). Z našich rozhovorů vím, že otec nerozlišoval mezi urbanisty a architekty, vždy tvrdil, že jde o jednu profesi a město tvoří architekti. Proto jsem uvítal odvahu Romana Kouckého, na výsost tvůrčího architekta, se kterou se na Prahu „vrhnul“. To, jakým způsobem hned na začátku zasáhl do zažité metodiky územního plánování, muselo nutně vyvolat negativní odezvu u té části architektů, věnující se celoživotně právě té užší profesi, tedy urbanismu a územnímu plánování. V neuvěřitelně krátké době jeho tým připravil dokument, který jistě procházel mnoha dětskými nemocemi, se kterými se musel vypořádat. Plán strategický, nedirektivní, otevřený. Plán iniciační, s akcentem svobodné budoucnosti, při zachování historických souvislostí, kontinuity. Plán, který ruku v ruce s novými Pražskými stavebními předpisy posune stagnující „porevoluční“ Prahu znovu tam, kam historicky vždy patřila. Mezi Metropole světového významu, srovnatelné s Vídní, Paříží či Berlínem. Přemýšlím samozřejmě, jak by můj táta reagoval na tyto Kouckého „výstupy“ (v tom dobrém smyslu slova), a jsem přesvědčený, že by mu, a tím pádem i Praze, bez pochyby fandil. Ostatně na sklonku otcova života se několikrát setkali a v oboustranné úctě o tvorbě měst hovořili. Důležité tedy je, že Praha zůstane jednou velkou architekturou (znovu cituji svého otce), protože její nový strategický územní plán zpracovává Pan architekt! V Praze 18.9. Tomáš Novotný

16. 9. 2016 08:08:22

Re: Tunel Blanka je rok v provozu

Selský rozum říká, že nejdřív musím udělat vnější obchvat pro tranzit a záchytná parkoviště u MHD pro dojíždějící, pak přepočítat zbylý provoz a na něj dimenzovat vnitřní okruh. Názory expertů to potvrzují. Jenže o stavbách rozhodují pražští zastupitelé a ty nějaké problémy lidí dojíždějících za prací z míst mimo dosah MHD (tedy nevoličů) nezajímají. Je pravda, že provoz na kulaťáku výrazně zpomalilo to nesmyslné nařízení, že přechody nesmí vést přes dva souběžné jízdní pruhy a že autobusy nemohou na tramvajovou trať. Ale kolik lidí by tamtudy skutečně jelo, kdyby mohli zaparkovat dřív nebo jet po obchvatu? Zjišťoval vůbec někdo, kolik mimopražských dojíždí denně do Prahy za prací nebo do škol? Ono se snadno řekne "používejte hromadnou dopravu" a řada lidí to také dělá, ale zkusili si tito chytří spočítat časovou ztrátu, když bydlíte mimo přímou trasu? Někdy spojení ani neexistuje. A pak pražská zastupitelstva ještě ke "zlepšení" situace vymyslela parkovací zóny, které mají navíc i rozdílná pravidla. V tom aby se čert vyznal. Vytržení Prahy ze Středočeského kraje způsobilo jen spoustu problémů. Jak může fungovat kraj, kterému vezmete jeho přirozené centrum? A toto historické centrum si hraje na vlastním písečku. Omlouvám se za odchýlení od tématu, ale ono to vyplývá jedno z druhého.

© 2007–2016 Business Media CZ, s. r. o.