Archeopark Pavlov vítězem České ceny za architekturu 2017

Archeopark Pavlov vítězem České ceny za architekturu 2017

(28. 11. 2017) Všechna oceněná díla Česká komora architektů vystaví od 29. listopadu v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze a od 13. února 2018 pak v Galerii architektury Brno.

   
 
 
 
 

Archeopark Pavlov vítězem České ceny za architekturu 2017

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu (ČCA) byla v pondělí 27. listopadu v Místě pro nové umění – Jatka 78 vyhlášena Hlavní cena a oceněné realizace 2. ročníku této soutěžní přehlídky České komory architektů (ČKA). Hlavní cenu si převzali Radko Květ a Pavel Pijáček za realizaci Archeoparku Pavlov. Ve finále České ceny za architekturu porota vybírala mezi šesti stavbami. Vítěz i finalisté se etablovali ze 42 nominovaných prací, které ČKA představila v červnu tohoto roku. Celkově se v letošním roce o Českou cenu za architekturu ucházelo 249 děl.

Uděleny byly rovněž čtyři mimořádné ceny: Mimořádná cena VELUX za nejlepší práci s denním světlem v interiéru, Mimořádná cena Karlín Group za angažovaný přístup k záchraně a tvorbě výjimečného veřejného prostoru, Mimořádná cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za kvalitní dílo moderní architektury citlivě vsazené do krajinného rázu a Mimořádná cena Ministerstva průmyslu a obchodu za přístup a revitalizaci průmyslového objektu.

Akademie České ceny za architekturu současně ocenila tři Výjimečné počiny. Všechna oceněná díla Česká komora architektů vystaví od 29. listopadu v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze a od 13. února 2018 pak v Galerii architektury Brno.

Finalisty ze 42 nominovaných vybírala mezinárodní porota v čele s předsedkyní Marianne Loof (Nizozemsko). Dalšími členy byli Matija Bevk (Slovinsko), Eelco Hooftman (Nizozemsko/Skotsko), Jiří Oplatek (Česká republika/Švýcarsko), Jakub Szczęsny (Polsko), Doris Wälchli (Švýcarsko)
a Ľubomír Závodný (Slovensko). Sešli se začátkem září přímo v České republice, aby osobně zhlédli vybrané nominované projekty. Porotci se shodli na třech kritériích k identifikaci vynikající architektury. Zaprvé sledovali architektonickou kvalitu projektu z hlediska síly konceptu, vztahu k místu a konstrukčního a hmotového řešení a architektonických detailů stavby. Zadruhé zvážili sociální aspekty a přínos návrhu pro společnost jako takovou. A nakonec se zaměřili na přidanou hodnotu stavby s ohledem na zadání a zájmy klienta.

Tři z šesti finalistů jsou z jižní Moravy
Hlavní cenu porotci udělili projektu brněnské architektonické kanceláře Radko Květa Archeopark Pavlov (2016). Autoři Radko Květ a Pavel Pijáček s týmem spolupracovníků řešili umístění historického muzea přímo v lokalitě významného archeologického naleziště, kde se rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu. Místo je přitom od roku 2010 národní kulturní památkou. Objekt muzea se skrývá čtyři metry pod povrchem v terénní vlně, v místech, která už archeologové zcela probádali. V místě stavby našli v minulosti badatelé sošku venuše z Pavlova z mamutoviny. Autoři vycházeli z předpokladu, že případné další archeologické nálezy by byly v hloubce čtyři až pět metrů pod povrchem. Do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup a výhledy na scenerii Pavlovských vrchů a vodní nádrž Nové Mlýny. Stavba má evokovat plasticky tvarované jeskynní prostory. Přímo do expozice zakomponovali tvůrci např. naleziště mamutích kostí.

Porota se shodla na vítězi jednohlasně. Archeopark Pavlov je podle ní „významný v mezinárodním měřítku a přitom silně rezonuje i v lokálním prostředí. Návrh vystihuje zároveň krajinu i historii místa. Budova doslova ponechává prostor krajině tím, že se schovává pod zem, a současně ji obohacuje artefakty, které navazují dialog se širším okolím.“ Porotci ocenili také kvalitu provedení i volbu materiálů. „Tento projekt je působivý svým bezvadným provedením a s péčí vybranými a použitými materiály, jako je pohledový beton litý do bednění z přírodního dřeva použitý v podzemí a naopak probarvený litý beton s vápencovým kamenivem uplatněný v nadzemní části,“ zdůraznili.

Čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2017 získalo kromě vítězné realizace pět dalších různorodých prací. Vedle hlavní ceny jsou hned dvě rovněž z jižní Moravy. Jednou je Dům v cihlové zahradě (Jan Proksa, Architekt, 2016), cihlová novostavba malého domu citlivě
a elegantně zasazená do tradiční zástavby Prušánek, druhou pak Galerie nábytku (CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban Designers, 2016) na brněnských Vinohradech, jednopodlažní stavba s fasádou pokrytou více než devíti sty černými plastovými sedáky a interiérem fungujícím na principu galerie. Mezi finalisty bylo letos jedno dílo vzešlé z architektonické soutěže – Komunitní centrum Máj (SLLA Architects, 2014). Jedná se o novostavbu centra pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež na stejnojmenném českobudějovickém sídlišti. Mezi nejlepší pak porota zařadila ještě Chatu u jezera (FAM Architekti, 2014), objekt pro celoroční rekreaci v Doksech, a Javornickou palírnu (ADR, 2016), nový areál ovocného lihovaru, bydlení jeho majitele, ovocného sadu a zahrady vzniklý částečnou rekonstrukcí jihočeské hospodářské usedlosti z konce 19. století.

Čtyři mimořádné ceny
V České ceně za architekturu se udělují rovněž mimořádné ceny partnerů. Mimořádnou cenu VELUX za nejlepší práci s denním světlem v interiéru získal Dům pro spisovatelku v Čechách (Emergenative Architecture, 2015) z Hošťky. Porota společnosti VELUX ocenila, že obnova domu zrcadlí pokoru k práci předchozích generací, na jejichž základech vyrůstá nový moderní obytný prostor. Třípodlažní otevřený vnitřní prostor cíleně pracuje s denním světlem a efektivně jej distribuuje do všech podlaží.

Mimořádná cena Karlín Group za angažovaný přístup k záchraně a tvorbě výjimečného veřejného prostoru putuje do Centra pro středoevropskou architekturu MOBA za projekt Léto pod viaduktem (2015). Společnost Karlín Group ocenila angažovaný přístup k záchraně a tvorbě výjimečného veřejného prostoru, který svou podobou a náplní zásadně pozitivně ovlivní západní část Karlína.

Mimořádná cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za kvalitní dílo moderní architektury citlivě vsazené do krajinného rázu rozšířila řady ocenění výherce hlavní ceny, tedy Archeoparku Pavlov (Architektonická kancelář Radko Květ, 2016). Agentura vyzdvihla zejména kvalitu díla moderní architektury citlivě vsazeného krajinného rázu místa s hlubokou vazbou na přírodní, kulturní i historické dědictví hodnotu krajiny Pálavy a jejího okolí s respektem
k duchovním hodnotám. Náplní má stavba podle hodnotitelů nadmístní i nadregionální význam. 

Mimořádnou cenou Ministerstva průmyslu a obchodu za přístup a revitalizaci průmyslového objektu vyznamenali hodnotitelé opavské Společenské centrum Breda & Weinstein (Šafer Hájek architekti, 2012). Ocenili fakt, že citlivou rekonverzí bývalého zchátralého pivovaru se podařilo získat nové společenské a obchodní centrum města i regionu. Autoři přitom podle nich přistupovali s úctou k architektonickým kvalitám původní industriální stavby a podařilo se jim zachovat pivovarský komín i historický ráz fasád a cihelných zdí.

Výjimečné počiny z oblasti architektury
V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace provádějí členové Akademie a Grémia ČCA. Akademici o výjimečném počinu hlasovali na webovém portálu Ceny. V letošním roce byly uděleny celkem tři ceny za Výjimečný počin.

Ocenění se dostalo Domu umění v Českých Budějovicích za kurátorskou činnost Michala Škody. Ten podle akademiků dělá z původně malé regionální galerie jedno z významných center domácí umělecké a v posledních letech především architektonické scény, s významnými mezinárodními přesahy. Propojuje současné umění, architekturu a veřejný prostor, čímž přináší inspirativní podněty pro přemýšlení o podstatě architektonické a umělecké tvorby vůbec.

Další Výjimečný počin České ceny za architekturu za rok 2017 putuje Starostům města Litomyšl - Miroslavu Brýdlovi, Janu Janečkovi, Michalu Kortyšovi a Radomilu Kašparovi. Starostové města Litomyšl, kteří stáli v jeho čele po roce 1989, si zaslouží dle názoru akademiků uznání a ocenění za svoji soustavnou práci pro město, která vedla ke vzniku mimořádného fenoménu města Litomyšl, kde se daří koncepčnímu uvažování o městě i dobré architektuře. Zvláštní ocenění si pak v této souvislosti zaslouží jejich schopnost spolu komunikovat i poté, co odešli z funkce starosty, což vede ke kontinuitě této práce, kdy změna starosty neznamená změnu v přístupu
k rozvoji města.

Třetím Výjimečným počinem České ceny za architekturu za rok 2017 je rozhlasový pořad Českého rozhlasu Radia Wave a Adama Gebriana  - Bourání. Představuje výjimečně kvalitní a aktuální přehled všeho důležitého, co se v české architektuře odehrává, formou osobních výpovědí pozvaných hostů.

Oceněná i nominovaná díla je možné zhlédnout na výstavě
Na slavnostní galavečer navazuje hned v úterý 28. listopadu vernisáž výstavy oceněných a nominovaných děl. V Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 5a, Praha 1) začíná v 17:00 hod. Výstava potrvá do 28. ledna 2018. Česká cena za architekturu 2017 se posléze představí v Galerii architektury Brno, a to od 14. února do 9. března 2018. Vernisáž se uskuteční 13. února od 17:00 hod. (Galerie architektury Brno, Starobrněnská 18, Brno). Pro aktuální informace sledujte web České ceny za architekturu

___

Česká cena za architekturu 2017 v číslech:
249 přihlášených děl
• 42 nominovaných děl
• 1 Hlavní cena
• 6 finalistů
• 4 Mimořádné ceny partnerů
• 3 Výjimečné počiny
• 7 členů poroty
• velké zastoupení soukromého bydlení
• méně staveb z veřejných investic
• 7 veřejných staveb realizovaných na základě architektonické soutěže
___

Hlavní cena ČCA 2017
Hlavní cena druhého ročníku České ceny za architekturu 2017 udělena mezinárodní porotou, držitel tohoto ocenění se etabluje z řad Finalistů.
Archeopark Pavlov
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2017/archeopark-pavlov/?nominace=1
Hodnocení poroty:
Archeopark Pavlov je pečlivě zasazený do okolní přirozené a kulturní krajiny. Skrývá i odkrývá důležité místní archeologické nálezy a vyjadřuje silný smysl pro toto místo, odvozený od pečlivě realizované odezvy na pozemek a prostředí. Přítomnost toho primárně podzemního projektu se projevuje jako abstrahovaná kompozice, která vypadá jako vápencové skály poházené po svažité louce, do níž jsou zasazené na pozadí dramaticky opevněného vápencového valu a široké zrcadlící vodní plochy umělé nádrže dole v údolí. Projekt je uspořádán jako objevitelská cesta zpodobená coby architektonická promenáda, která přitahuje návštěvníka hluboko do dramatického podzemního výstavního prostoru; pohledy návštěvníků jsou směrovány světlíky a pečlivě orámovanými pohledy odhalujícími klíčové výhledy ven. Návštěvník si tak uvědomuje, že nadzemní vyčnívající prvky fungují jako podzemní znaky a jako nádherná hra mezi vnitřkem a vnějškem, mezi tím, co vypadá, že je postaveno, a co je nalezeno. A toto vše dává ještě větší smysl, když si člověk uvědomí, že přesně na tomto místě, v této krajině žili dávno před námi v paleolitu lovci a sběrači, jejichž kosterní pozůstatky jsou tu diskrétně odhaleny. Tento projekt je působivý svým bezvadným provedením a s péčí vybranými a použitými materiály, jako je pohledový beton litý do bednění z přírodního dřeva použitý v podzemí a naopak probarvený litý beton s vápencovým kamenivem uplatněný v nadzemní části. Technické místnosti a učebny jsou propracovaně zapojeny do prostoru, aniž by odváděly pozornost od celkového prožitku. Současná expozice je pečlivě zahrnuta do celkového architektonického záměru. Je samozřejmé, že budova takovéhoto kulturního významu a poetického výrazu klade otázky a témata k debatě i mezi členy poroty; není geometrické vyjádření nadzemních vyčnívajících prvků trochu nahodilé a příliš vyumělkované? Přesto má porota za to, že tento projekt je významný nejen z mezinárodního hlediska, ale má i značný lokální ohlas. Jak naznačuje i sám název Archeopark, není to projekt, který by měl být definován pouze jako budova, ale i jako jeho celé okolí, které by mělo být zkoumáno seshora i zespodu; z pohledu ven i dovnitř, zblízka i zdáli. Smíření a dialog mezi těmito naprostými protiklady dělá z projektu vynikající a mimořádné dílo.

Finalisté ČCA 2017
Realizace, kterým bylo v druhém ročníku České ceny za architekturu 2017 uděleno čestné označení Finalista.

Dům v cihlové zahradě
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2017/dum-v-cihlove-zahrade/?nominace=1
Hodnocení poroty:
Cihlový dům a zahrada, založené na tradiční urbánní struktuře jihomoravské vesnice, navrhují novou verzi typického vícegeneračního rodinného domu. Stávající omítnutý dům v čele vůbec nedává tušit, co se děje vzadu za ním. Když porota prošla bránou a verandou, okamžitě ji překvapila harmonie nově uspořádaného místa. Dům v zadní části dvora je tradičně budován z prostých materiálů. Cihly nejsou použity jen jako obklad stavby, ale i jako dlažba v zahradě, propojující tímto způsobem vnitřní prostor s vnějším. Letní kuchyně vytváří přechod do sadu a zeleninové zahrady. Přes svoji krásu a preciznost kompozice se přesnost celého návrhu jeví téměř v konfliktu s očekávanou skromností atmosféry dvorku.

Galerie nábytku
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2017/galerie-nabytku/?nominace=1
Hodnocení poroty:
Jak je možné – v soutěži o nejlepší architektonický projekt – posuzovat krabici pokrytou plastovými židlemi „ztracenou“ v obecném kontextu mezi předměstskou výstavbou a silnicí? Ve své podstatě není Galerie nábytku v Brně vlastně nic než jen předměstská krabice programově podobná svým sousedům – a přesto se zdá být víc než jen to – lehoučká interpretace svého programu, s jasným vztahem k nejbližšímu okolí a ke kovovému „světu“, ve kterém se snaží zabydlet: využitím stávající budovy, odstraněním všech jejích zbytečností, obalením polykarbonátem a oblečením do „šatů“ skládajících se z toho, co se v ní vyrábí – plastových skořepinových židlí. Židle vytvářejí zároveň značku, obraz i povrch. Člověk musí tento projekt ocenit za jeho odvahu a úspěšný výsledek, za důkaz toho, že žádný program či místo není tak špatné, aby nestálo za (pečlivé) architektonické ztvárnění.

Chata u jezera
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2017/chata-u-jezera/?nominace=1
Hodnocení poroty:
Chata u jezera je hezkým příkladem architektonického epitomu. Je to jasná forma nabízející ikonografickou jednoduchost i přiměřenou bohatost detailu, avšak bez prchavého luxusního nadbytku nebo nestřídmosti. Pultová střecha s chytrým nápadem, jak odvádět přebytečnou vodu od příčné fasády, skládací panely zakrývající velké posuvné dveře a okno v mezaninu zakryté vertikální žaluzií, která je součástí dřevěné fasády, přispívají k efektu architektonické bohatosti. Díky širokému otvoru pro trojdílné posuvné dveře, které rámují výhled na jezero, bez ohledu na jeho masivní formu, je projekt jasným důkazem toho, jak důležitý je kontext. Při posuzování v kategorii „lifestyle/livability“ (životní styl/možnost obývání) projekt dostal vysoké hodnocení, protože řada porotců byla uchvácena architektonickými kvalitami vnější formy a interiéry, ale také kvůli pocitu harmonie s okolím, která z chaty vyzařovala. Není příliš běžné, aby se zážitek z místa a budovy stával silným smyslovým potěšením doprovázeným kladným hodnocením čistě analytické povahy.

Javornická palírna
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2017/javornicka-palirna/?nominace=1
Hodnocení poroty:
Porota oceňuje velmi precizní uspořádání rekonstruované bývalé hospodářské usedlosti. Stávající a nové hmoty vytvářejí nový soubor přirozeně, s atraktivními a dobře proporčně formovanými vnějšími prostory. Nová bílá kostka u silnice jasně definuje hranici usedlosti vůči otevřené krajině, pracuje s mohutným stromem a kapličkou na druhé straně v klasické vstupní situaci. Renovace starých částí, stejně jako materiály, vypadají nevzrušivě, přirozeně a bez jakýchkoliv rádoby moderních atributů. Lehký materiálový posun mezi starým a novým přesto umožňuje nové části rozeznat. Vysoce kultivovaný přístup architekta i klienta představuje nepochybně modelový zásah do struktury ustáleného charakteru typické české vesnice.

Komunitní centrum Máj
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2017/komunitni-centrum-maj/?nominace=1
Hodnocení poroty:
Nové komunitní centrum je součástí regenerace celého sídliště. Spolu s poštou, spořitelnou a plánovanými multifunkčními budovami tvoří místní centrum s tržištěm. Salesiánské komunitní centrum nabízí řadu sociálních a poradenských služeb zaměřených na děti a mládež a zahrnuje i mateřské centrum, centrum primární preventivní péče, péči o seniory a služebnu městské policie. Poloveřejné prostory lemující okraj nového náměstí mají sloužit jako místo společenského setkávání dětí a teenagerů. Schody a ostatní společné plochy na všech úrovních obvodu budovy umožňují propojit její různé části, jako třeba střechu s hřištěm. Otevřená transparentní architektura, galerie se schodišti, popínavá zeleň, hřiště na střeše – to vše pomáhá docílit otevřenosti. Svým neotřelým výrazem je budova schopná přijmout a zvládat všechny své uživatele, ale porota si též všimla, že budova zároveň postrádá prostorovou kvalitu a vypracování interiérů. Silný výraz budovy a transparentní architektura jsou pozitivním přínosem k nedostatečné sociální soudržnosti mezi lidmi s různým zázemím. Porota si nicméně myslí, že výrazná architektura s galeriemi, které budovu obklopují, není v dostatečné rovnováze s vnitřním využitím. Přesto je návrh Komunitního centra Máj přesvědčivým přínosem k urgentním společenským problémům okrajových částí měst.

tisková zpráva ČKA


Komentáře ke článku

 
 
 
 
 
 
 
 

28. 11. 2017 15:11:24. Re: Archeopark Pavlov vítězem České ceny za architekturu 2017. Grigorij Parma

  Zajímavé,asi nebylo lepších. Trochu mi to námětově připomíná museum Messnera v Kronplatzu v Alpách od Zahy Hadid.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.