Artscape Norway

Artscape Norway

(19. 2. 2016) Výstava v GJF představuje spojení přírody a současného umění v Norsku

   
 
 
 
 

Artscape Norway

Současná architektura a umění ve veřejném prostoru si s přírodou rozumějí, ukazuje Galerie Jaroslava Fragnera
Je možné úspěšně spojit současnou architekturu a design s cestovním ruchem? Je možné estetizovat městské prostředí i volnou krajinu? V Norsku ano. Aktuální multimediální výstavní projekt Artscape Norway v pražské Galerii Jaroslava Fragnera tak přináší cenné podněty i do tuzemského prostředí. V České republice technické stavby stále často rezignují na estetickou, vzdělávací a v neposlední řadě také marketingovou úlohu.

Galerie Jaroslava Fragnera od 19. února do 3. dubna přibližuje formou výstavy, videodokumentu a publikace norskou inspiraci z několika zdrojů. Mapuje osmnáct Národních turistických tras s architektonickými intervencemi, největší sochařský park v regionu Nordland, festival SALT nebo práce organizací KORO či Skulpturstopp, jež přinášejí výtvarné umění do veřejného prostoru. Na návštěvníky této pražské galerie čeká několik desítek velkoformátových fotografií zachycujících vybrané realizace. Jde o snímky špičkových fotografů: česko-norského fotografa Jiřího Havrana a v Česku působícího autora Filipa Šlapala.

„Není sporu o tom, že moderní architektura a design jsou lákadlem pro mnohé turisty. Vidíme to dnes a denně v Praze, v Berlíně, Londýně a dalších metropolích. Nevím však o žádné realizaci, která by se v podobném rozsahu a kvalitě povedla podobně jako v Norsku. Celý projekt má navíc velké poselství - otevírá krajinu, aniž by se vůči ní vyhraňoval. Není krátkodechý, samoúčelný a pracuje s odstupem pozorovatele, uživatele. To je cesta, jak docenit krásu a rozmanitost přírody a posílit mytologii místa," přibližuje projekt jeden z jeho kurátor, Dan Merta, který je zároveň ředitelem Galerie Jaroslava Fragnera.

Výstavu fotografií doplňuje dokumentární snímek Zemí mrazivých vyhlídek (Country of Cool Prospects) mladého filmaře Jana Strejcovského. Artefakty a landart na norských Národních turistických trasách, veřejných prostranstvích i ve volné krajině přibližuje několik videí (rozhovor s norskou umělkyní Inghild Karlsen či videoart Tone Myskja, video Národních turistických tras nebo hodinový dokument o dílech pro „největší sochařský park“ Artscape Nordland). Součástí projektu je i workshop a konference na pražském Vítkově, které se konají 14. – 16. března. Tématem je možnosti estetizace konkrétní krajiny – vrchu Vítkově a akce se zúčastní norští i čeští umělci, teoretici, architekti a pedagogové. Další informace na www.gjf.cz nebo na www.artscape-norway.eu.

Národní turistické trasy
Pro české publikum je zřejmě nejznámější i nejpůsobivější projekt turistických cest. Před více než dvaceti lety stálo na začátku prosté zadání: norský Úřad pro správu silnic měl postavit čtyři nové silnice v tamní úchvatné přírodě. Investor však úkol časem rozšířil o vybudování nových zájmových míst v krajině – odpočívadla, vyhlídky, zastávky, kiosky, drobné artefakty... Stát se rozhodl, že vybudování nové infrastruktury je příležitostí, jak krajinu otevřít turistům. Spojit užitečné s výjimečným. Na zakázce tak vedle dopravních inženýrů začali pracovat přední norští architekti, krajinářští architekti, designéři a umělci.

V loňském roce už bylo Norsko protkáno 18 podobnými komunikacemi v délce přes 2 tisíce kilometrů. Vznikla síť Národních turistických tras. Každoročně přiláká statisíce turistů z celého světa. A stala se i výkladní skříní pro architekty, designéry, sochaře. Nejprve těch domácích, ke kterým se postupně přidali známí tvůrci z celého světa.

Monumentální skulptury, visuté vyhlídky, originální odpočívadla nebo návěstí, zkrátka galerie v přírodě. To jsou turistická lákadla na stezkách vetkaných do úchvatné norské přírody. Zatímco v České republice zůstávají turistickými dominantami a lákadly pomníky, rozhledny nebo „boudy“, v Norsku je to současné umění citlivě zasazené do krajiny.

Nenapadá mě mnoho lepších příkladů prolnutí architektury, umění a veřejného prostoru než právě projekt Národních turistických tras v Norsku. Ty navíc ozvláštňuje jednoduchost a rezignace na efekty a okázalost. Identifikující se s jednotlivými místy omamné norské přírody, stávající se pevnými orientačními body v krajině. Nabízejí prožitek spojený s pamětí a zkušeností návštěvníků,“ přibližuje výstavu Dan Merta.

Pozoruhodný je nejen výsledek, který každoročně oceňují statisíce návštěvníků z celého světa. Pro tuzemské prostředí může být velmi inspirativní i cesta, která k tomuto „norskému zázraku“ vedla. Na celé koncepci i jednotlivých realizacích totiž spolupracovali ekologové, krajinní architekti a urbanisté, kunsthistorici, nechyběli ani odborníci na turistický ruch nebo zástupci samosprávy.

Jednotlivé instalace pak byly vybírány na základě architektonických soutěží, které byly primárně určeny mladé architektonické generaci. Porota vybrala nejkvalitnější návrhy, díky kterým nyní Národní turistické trasy v Norsku ožily stovkami odpočívadel, vyhlídek, schodišť, sestupů k vodním zdrojům nebo výšlapů do horských svahů, kaváren, různých expozic a informačních center. Díky invenci tvůrců byly takto zpřístupněny do té doby neznámé kouty norské krajiny.

Do projektu se postupně zapojili také umělci světového věhlasu - například britský sochař Tony Cragg, jeho indický kolega Anish Kapoor nebo Ital Luciano Fabro. Nejen jména, ale především výtvarná síla skulptur láká k návštěvě děl v „norské galerii pod otevřeným nebem“. Také umění se podílí na nemalém ekonomickém úspěchu celého záměru.

Arscape Nordland
Sochařský park na 40 tisících kilometrech čtverečních v kraji Nordland vznikl ze snahy přinést umění do oblasti, kde nejsou muzea a vzdálenosti ani jeho vybudování nepřejí. Kraj ve spolupráci s obecními samosprávami a dobrovolnickými organizacemi postupně vytvořil galerii beze zdí pro 240 tisíc obyvatel s 36 díly. Umělci z 18 zemí tak vytvořili nejdemokratičtější galerii na zemi.

KORO
KORO je norská vládní agentura pro umění ve veřejném prostoru, která zpřístupňuje kvalitní umění ve veřejných budovách a podporuje rozvoj kulturního prostředí. Svou činnost prezentuje jako podporu regionální odborné úrovně a vytváření platformy pro získávání a šíření vědomostí, reflexi, kritiku a veřejnou debatu. Mezi její plány patří vyhrazení 0,5 –1,5 % z celkového rozpočtu na umělecká díla při stavbě vládních budov, podporování umění u stávající vládní architektury, poskytování příspěvků na regionální úrovni a pro veřejná prostranství.

Příkladů podpory umění je v Norsko mnoho. Další, s nimiž se návštěvníci výstavy Artscape NORWAY setkají, jsou realizace v rámci projektu Skulpturstopp, nomádského festivalu arktické oblasti SALT nebo „klasické“ sochařské parky (např. slavný Vigeland nebo Ekeberg). Umění je zde představeno nejen v krajině, ale i v několika městech – Oslu, Bergenu nebo Stavangeru.

Jak ale připomíná přední tuzemský teoretik architektury Petr Kratochvíl, s uměním ve veřejném prostoru má bohaté zkušenosti také zdejší společnost. I v socialistickém Československu byla část nákladů na stavbu nových bytových komplexů a sídlišť vyčleněna na aktuální umění. To kupříkladu velmi zevrubně mapuje aktivita Vetřelci a volavky, díky které je i široké veřejnosti odhalována hodnota řady těchto artefaktů.

"Umělecké intervence však do veřejného prostoru bezesporu patří, bez nich by naše prostředí bylo chudší. Vnášejí sem nejen paměť, příležitost setkat se i v každodenním shonu s připomínkou skvělých, ale třeba i tragických okamžiků naší vlastní minulosti," vysvětluje Petr Kratochvíl. A dodává: "Mohou i provokovat, vnášet aktuální témata do veřejné diskuze, nebo být jen krásnými či zajímavými objekty, které zpříjemňují náš pobyt ve venkovním prostředí, anebo být součástí nějakého užitkového objektu a obohacovat ho o estetickou dimenzi. Především však taková umělecká díla pomáhají definovat v městské i přírodní krajině významné body, posilují identitu jednotlivých míst tím, že je naplní novými významy a podněty pro naše prožitky, a proměňují je tak ve skutečná místa."

To, jakým způsobem by multimediální projekt Artscape Norway mohl inspirovat také tuzemské autory a úřady, ověří pořadatelé hned 14. až 16. března. Na pražském Vítkově proběhne mezinárodní konference Vrch Vítkov - Krajina umění?, jejímž cílem bude oživit prostředí právě této části metropole podobnými prostředky, k jakým vybízejí norské Národní turistické trasy. Konference bude přístupná veřejnosti, a to zdarma.

15. a 16. března na konferenci naváže dvoudenní studentský bilaterální workshop. Téma: estetizace Vrchu Vítkov v rámci jeho budoucí revitalizace.

Projekt byl podpořený v rámci EHP, program CZ 06 – kulturní dědictví a současné umění. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
tisková zpráva

Související články:

Galerie Jaroslava Fragnera zve na výlet do norské přírody 9.2.2016Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.