Betonové tvárnice Liapor ve sportovní hale

Betonové tvárnice Liapor ve sportovní hale

(3. 8. 2017) Polárka je víceúčelovou halou, jejímž hlavním provozem je ledová plocha.

   
 
 
 
 

Betonové tvárnice Liapor ve sportovní hale

Multifunkční aréna Polárka ve Frýdku-Místku
Autor: OSA projekt, s. r. o., Ostrava
Generální dodavatel: GEMO Olomouc, s. r. o.
Realizace: 2013–2014

Výstavba sportovních hal v České republice není tak častou záležitostí jako projekty administrativních nebo obchodních center, neboť návratnost vložené investice lze očekávat v daleko delším časovém horizontu. Pokud se již najde odvážný investor, vsadí všechny karty na víceúčelové zařízení, které bude sloužit nejen pro samotný sport, ale i pro další aktivity, jako jsou kulturní a společenské akce. Jedním ze zajímavých projektů posledních let byla výstavba multifunkční arény Polárka ve Frýdku-Místku. Investorem bylo město, které prosadilo stavbu nové haly na místě, kde po dlouhá desetiletí sloužila původní stará multifunkční hala. Polárka stojí v bezprostřední blízkosti obchodního centra Frýda a vytváří s ním jeden komplexní areál.

Základ konstrukce haly Polárka
Hala byla postavena jako kompaktní aréna s vnějším akcentem na vstupní prostor, jenž je tvořen prosklenou fasádou vloženou do šikmého zářezu. Minimalistický design haly zvýrazňuje pak v šeru a noci efektní podsvětlení plášťových prvků fasády. Podle slov autorů projektu je u těchto typů staveb vždy důležité vyřešit tři důležitá úskalí – tepelnou techniku, akustiku a samozřejmě architekturu. Konstrukce objektu haly je navržena jako částečně prefabrikovaný a částečně monolitický železobetonový skelet se zastřešením ocelovou konstrukcí. Nosná konstrukce lehkého obvodového pláště byla realizována z ocelových sloupů a ze sloupů příhradové konstrukce. Polárka je víceúčelovou halou, jejímž hlavním provozem je ledová plocha, uzpůsobená pro lední hokej, krasobruslení, ale také bruslení pro veřejnost. Položením palubovky je možné Polárku využít také pro míčové sporty. Protože vnitřní halový prostor byl pečlivě řešen i z pohledu akustiky, což je vidět na první pohled (strop je osazen mnoha akustickými prvky), pořádají se zde různé kulturní akce jako například koncerty. Z pohledu uspořádání je hala rozdělena na tři části – východní tribunu s kapacitou 1446 sedících diváků, ledovou plochu a západní tribunu pro 593 sedících diváků. Zázemí je tvořeno nezbytnými prostorami nutnými pro provoz a údržbu haly včetně dalších doplňkových zón, jako je tělocvična na badminton se dvěma hřišti, střelnice apod.

Pohledové vyzdívky z Liaporu
Lehké betonové tvárnice Liapor pro obvodové zdivo, nosné zdivo, akustické zdivo, příčky a pohledové zdivo jsou vyrobeny z keramického liaporbetonu, který díky své specifické konstrukci propůjčuje tvárnicím nízkou objemovou hmotnost (450 až 2000 kg/m3), vysokou pevnost (2 až 80 MPa), dobrý součinitel tepelné vodivosti, vysokou požární odolnost a výborné akusticko-izolační vlastnosti. Ty jsou umožněny principem komůrkového útlumu zvuku v mezerách mezi zrny a jeho následnou absorpcí. Liaporové tvárnice se často používají jako pohledové zdivo do komerčních prostor, u kterých je cíleno na industriální charakter. Vedle nesporného estetického hlediska „surového betonu“ nabývá na důležitosti také skutečnost, že zdivo realizované z Liaporu se nemusí omítat. To samo o sobě šetří realizátorovi technologický čas (o rychlém způsobu zdění nemluvě). Hrubá struktura povrchu zdiva je v určitých prostorách žádána, a v případě potřeby je aplikován barevný nástřik, čímž je docíleno uceleného charakteru. Navíc jsou tvárnice Liapor poměrně vysoce odolné vůči mechanickému poškození. „To je také jedním z důvodů, proč nacházejí uplatnění ve sportovních halách, jako je Polárka, kde hledisko bezúdržbovosti systému hraje významnou roli,“ říká v této souvislosti spoluautor projektu haly Polárka Tomáš Lehnert z ADEA projektu, s. r. o. (dříve OSA projekt).

Liaporové vyzdívky na projektu Polárka byly realizovány v několika stavebních úsecích. V obvodové stěně západní tribuny byly použity tvárnice Liatherm 365 P4 a Liapor M 240 P12, které byly vyzděny na tenké maltové lože (obvykle vyrovnávané tepelněizolační maltou Thermovit) do železobetonového skeletu a ocelové konstrukce, a následně opatřeny tepelnou izolací ve formě kontaktního zateplovacího fasádního systému s izolací tloušťky 120, respektive 100 mm, nebo v kombinaci s provětrávanou fasádou a venkovním obkladem. Podobně zdivo ve východní části tribuny bylo realizováno v tloušťce 365 a 240 mm. Již zmíněné druhy tvárnic a také Liapor R 195, R 100 a M 115 P4 se uplatnily v ostatních vnitřních prostorách, to znamená v hráčském a technickém zázemí haly, v areálu pokladen, ve vstupních průchodech na tribuny, v zázemí pro občerstvení, v prostorách střelnice a badmintonových hřišť. Z důvodu zachování celistvosti a jednotného charakteru byly všude použity i liaporové překlady dveří. Nutno v této souvislosti říci, že ačkoliv nebyly akustické vlastnosti zdiva v tomto případě prioritní, přesto liaporové tvárnice pomohly ke zlepšení akustiky klidové zóny a samozřejmě i v zázemí haly. Zdivo bylo na Polárce realizované z hlediska pohledovosti jako spárované a na povrchu bylo opatřeno krycím sjednocujícím nátěrem, jenž navíc plní funkci uzávěru pórů, a tím pádem je zabráněno usazování prachu. Celkem se na hale Polárka uplatnilo zdivo z Liaporu v objemu zhruba 2460 m2.

Ze stejných důvodů, tedy z pohledového hlediska, estetiky a bezúdržbového provozu byl s Liaporem realizován například i sportovní komplex Kravaře, sportovní hala v Třinci, Karlových Varech, Chebu, Praze atd.

Další informace na www.liapor.cz

Ivan Sklenář
LIAPOR Lias Vintířov

Publikováno v časopise Stavba č. 2/2017, str. 66-67

  Výrobci/dodavatelé

Vintířov 176

357 44 Vintířov

Telefon +420 352 324 444

info@liapor.cz

http://www.liapor.cz

Komentáře ke článku

 
 
 
 

3. 8. 2017 16:15:37. Re: Betonové tvárnice Liapor ve sportovní hale. Jiří Kalvach

 
 
 
 

3. 8. 2017 16:15:37. Re: Betonové tvárnice Liapor ve sportovní hale. Jiří Kalvach

  Velmi poutavý a přitom přirozený válcový tvar hmoty haly, vtipný portál v šikmo seříznutém průčelí a elegantní barvené řešení. To jsou parádní nápady. Využití Liaporu je velmi pragmatické. Smekám virtuální klobouk, Tomáši!

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.