BIM změní stavebnictví

BIM změní stavebnictví

(18. 5. 2017) Od projektu až po údržbu.

   
 
 
 
 

BIM změní stavebnictví

Co je to BIM a proč se o něm v poslední době stále mluví? Je to nový způsob tvorby a správy stavebních investičních celků. Místo pouhého výkresu je výstupem projekční fáze podrobný 3D model budovy, který slouží nejen pro realizaci stavebních prací, ale i pro následnou údržbu. Přináší totiž skutečně věrnou charakteristiku objektu a zároveň spravuje veškerá data o budově po celou dobu jejího životního cyklu.

Zavádění této metodiky do stavebnictví je celosvětový trend, který zásadním způsobem mění dosavadní způsoby spolupráce napříč celým oborem. I když jsou výhody nesporné, zatím BIM v ČR odhadem využívá pouhých 5 % projektantů. Důvody leží jednak v nízké propagaci této pokrokové metody, jednak v legislativě. Předpokládá se však, že do tří let bude BIM využívat 43 % architektů a projektantů a do roku 2020 bude zavedena povinnost využívat BIM pro přípravu všech veřejných zakázek. Nutno podotknout, že tento způsob projektování přináší benefity nejen projektantům, ale i investorům, stavebním firmám, správcům budov a dokonce i samotným montážníkům, elektrikářům či instalatérům. Uveďme příklad instalatéra – ten v případě realizace projektované dokumentace v BIMu dostane přehledné výkresy s přesným označením jednotlivých prvků potrubních systémů, které pak poskládá jako stavebnici.

BIM už dnes!
I když hlavní boom metodiky BIM u nás teprve nastane, mohou projektanti, stavaři i další specialisté již nyní využívat některý z programů, který BIM modelování podporuje. Asi nejznámější a nejpoužívanější softwarové prostředí aplikující technologii BIM do praxe je program Revit od společnosti Autodesk. Velmi zjednodušeně lze říci, že každá podílející se profese využívá svůj (specificky upravený) program (platformu), mezi kterými je ovšem zajištěna bezproblémová kompatibilita. Tak např. architekt nebo stavař bude při práci používat Revit Architecture, statik Revit Structure, specialista profesí TZB Revit MEP apod. Tito jednotliví aktéři návrhu si mezi sebou následně vzájemně předávají dílčí návrhy, až vznikne kompletní BIM model budovy.

Výhody BIM
Výčet výhod BIM by mohl být velmi dlouhý. K těm nejdůležitějším ale bezpochyby patří eliminace chyb, které často vznikají kvůli špatné koordinaci jednotlivých profesí na stavbě. Model je totiž na jednu stranu velmi podrobný a obsahuje i ty nejmenší detaily, na druhou stranu ale jeho komplexnost neomezuje přehlednost. I bez technického vzdělání z něj každý pochopí všechny souvislosti a stavební záměry. K dalším výhodám patří i vyšší rychlost tvorby projektu, přesnější zadání při kalkulacích a výběrových řízeních a v neposlední řadě i možnost testovat chování celého objektu – například cirkulace vzduchu nastavení správného vytápění, energetické ztráty, dopady na životní prostředí a podobně.

Preciznost do posledního detailu
Skutečnost, že s BIM lze o stavbě získat opravdu detailní informace, dokládá příklad integrovaného návrhu vodovodních a kanalizačních sítí. Pro jejich modelování je potřeba zahrnout veškeré komponenty, ze kterých je dílčí instalace složena. Je tedy nutné vymodelovat veškeré typy trubek, kolen, T-kusů a dalších tvarovek, které se v dané instalaci vyskytují, resp. vyskytovat mohou. Někteří dodavatelé materiálů projektantům tuto modelovací práci usnadňují tím, že jim poskytují své produktové portfolio ve 3D. Například výrobce plastových potrubních systémů Wavin Ekoplastik za účelem podpory BIM projektování zdarma zpřístupnil knihovnu 3D modelů celého portfolia trubek a tvarovek Wavin, určené pro vnitřní instalace. Modely jsou k dispozici v *.rfa formátech určených pro přímé použití v programu Revit. Pro komfortnější užití modelů je taktéž připravena základní šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení a modely vhodné právě pro návrh TZB instalací a taktéž tomu odpovídající nástroje a pracovní techniky. Návrh instalace a tvorba její dokumentace pak probíhá velmi jednoduše a profitují z toho všechny zaangažované strany – projektant, jehož práce se tím značně urychlí, investor, který lépe chápe, co za prvky si má nechat nacenit realizační firmou, i montér, který dostane výpis konkrétních položek, jež v projektu využije. Zjednodušeně řečeno, BIM přináší rychlost, přehled, úspory a transparentnost. 
Pavel Seidl, technický poradce WAVIN Ekoplastik 


  Výrobci/dodavatelé

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.