KAM jede k Vám!

KAM jede k Vám!

(27. 6. 2017) Městský architekt ukončil první jízdu po městských částech.

 
 
 
 

KAM jede k Vám!

Během května a června městský architekt Michal Sedláček a jeho tým navštívili občany Brna v jejich městských částech. Na celkem sedmi zastaveních se veřejnosti představili, řekli něco o fungování KAM a debatovali se zájemci aktuální témata, především územní plán a Vize prostorového rozvoje města Brna.

Setkání se uskutečnila vždy ve čtvrtek v podvečerních hodinách. Po krátké prezentaci od samotného městského architekta Michala Sedláčka na téma činnosti KAM proběhla moderovaná diskuze se všemi účastníky. Dále se specialisté z KAM rozdělili do dvou až tří menších skupin, ve kterých odpovídali na konkrétnější dotazy v užším debatním kroužku. K dispozici byla vždy mapa s územním plánem a otázky byly zapisovány pro větší přehled na papírovou tabuli. Přímo na místě se občané mohli pomocí ankety zapojit do Vizí prostorového rozvoje města Brna, kterou obdrželi v tištěné podobě. Hlasovat mohli také on-line na webu KAM, kde jsou zveřejněny i výsledky hlasování. Nejvíce hlasů získala vize Město s kvalitní přírodní a městskou krajinou. Nejméně hlasů získala vize Město odolné vůči různorodým změnám. Nyní budou Vize doplněny o grafické zpracování a následně zpřístupněny široké veřejnosti.

Brňany nejvíce zajímalo, co městský architekt a jeho tým dělá, jaké jsou pravomoci kanceláře a proč kancelář vznikla. Dále pak ožehavé otázky kolem přesunu nádraží, obchvatu města v podobě plánované D43, nového územního plánu, ale také kritická dopravní situace.

Obyvatele Lískovce, Bosonoh a Bohunic navíc pak zajímalo prodloužení tramvajové linky 8, vliv hluku, ochrana vzácných konikleců a také nedostatky ve formě vyžití obyvatel. Veřejnost ze Středu, Židenic a Vinohrad zajímal Velký městský okruh, obsluha cyklodopravou, prodloužení tramvajové linky na Lesnou a zvyšování parkovacích míst. Velkým tématem pak bylo chybějící navázání cyklostezek po městě Brně. Na třetím setkání s obyvateli Komína, Jundrova a Žabovřesk se opět probral Velký městský okruh, otázka zahrádkářské kolonie na Kraví hoře nebo také protipovodňová opatření v těchto lokalitách.

Setkání v Medlánecké Sýpce patřilo k nejpočetnějším, obyvatele Medlánek, Králova pole, Řečkovic a Ivanovic zajímala doprava a parkování při změnách a nových stavbách. Zájemci probrali s odborníky z KAM také chybějící vybavenost Ivanovic a Medlánek. Červnová setkání Kancelář architekta zahájila s obyvateli Bystrce, Kníniček, Žebětína a Kohoutovic. „Nejvíce diskutovaným tématem zde byla Brněnská přehrada a stavby kolem ní, bezpečnost chodců kolem přehrady, řešení dopravní situace a zvyšování dopravní obslužnosti této oblasti. Velkým tématem také byla nově probíhající soutěž o přestavbu Horního náměstí, kterou KAM vyhlásila v minulém týdnu,“ uvedl ředitel Michal Sedláček.

Předposledním setkáním se KAM přesunul za obyvateli Maloměřic a Obřan, Útěchova a Severu. Veřejnost zajímal nový železniční uzel a jeho akutní potřeba. Tížili je otázky kolem opakovaných rekonstrukcí, častého rozkopání ulic, nízká informovanost o dění a třeba také pěšího propojení Lesné a Soběšic. Poslední setkání proběhlo v minulém týdnu s obyvateli Jihu, Tuřan, Slatiny a Chrlic. Občany zajímal obchvat Tuřan, studie rozvoje města, tížila je doprava a její řešení při stavbě nových objektů a bytových domů.

Kancelář architekta města Brna občanům nastínila kritické situace a stav jednotlivých otázek. Lidé si ze setkání odnesli nové informace o koncepční kanceláři KAM, o jejím fungování a lidech, kteří v ní pracují. Seznámili se osobně se „svými“ urbanisty, architekty, dopravními experty a samotným městským architektem Michalem Sedláčkem.
www.kambrno.cz

tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

30. 6. 2017 08:48:30. Re: KAM jede k Vám!. Lea Nardová

 
 
 
 

30. 6. 2017 08:48:30. Re: KAM jede k Vám!. Lea Nardová

  Dobrý počin! Ale dozví se účastníci setkání, jak se s jejich stesky a impulsy naloží? Lidé v ČR nevěří, že je někdo bere vážně. Na druhé straně nemají pocit spoluzodpovědnosti za veřejný zájem. A oni ani politici a územně plánovači neví, kde ta hranice mezo privátním a veřejným zájmem leží...
Prví setkání je fajn. Ale nesmí být poslední. Jinak důvěru lidí, tak potřebnou pro přijetí koncepcí, KAM ani politici nazískají...
P.S.: Pane redaktore, nebo redaktorko, otázky občany tížily, ne tížili. Nejenom proto, že jistě šlo o dost tvrdé otázky...

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.