LIAPOR

LIAPOR

(8. 11. 2018) Systém zdiva v komerčních stavbách

   
 
 
 
 

LIAPOR

Současné moderní stavby se neobejdou bez některých materiálů a stavebních technologií. Patří mezi ně samozřejmě železobeton, sklo, dřevo, suchá výstavba a přesné zdění, které se obvykle realizuje pomocí ucelených zdicích systémů. Takový systém například dodává firma Lias Vintířov, která nabízí své produkty pod názvem Liapor. Jedná se vlastně o lehké kamenivo vyráběné expandací přírodního jílu. Svou podstatou se Liapor řadí mezi keramické hmoty, které jsou jedním z nejstarších a nejosvědčenějších stavebních materiálů. Vyrábí se pouze z velmi kvalitní suroviny, tzv. cyprisových jílů, proto mají všechny produkty z Liaporu vynikající termoakustické a požární vlastnosti.

Systém Liapor pro každou situaci
Ucelený zdicí systém Liapor zahrnuje stále se rozšiřující nabídku produktů pro nosné stěny i příčky. Pro obvodové stěny se používají tvarovky řady Liatherm a Liapor SL, respektive kalibrované K a KSL. Pro vnitřní nosné zdivo jsou určeny tvarovky řady Liapor M a kalibrované KM, které byly navrženy tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti a vyšších hodnot statické únosnosti při co nejmenší tloušťce zdiva. Úspora prostoru při zachování všech důležitých užitkových vlastností bývá jedním z hlavních argumentů ovlivňujících výběr a použití zdiva z Liaporu.

Tvarovky řady Liatherm byly navrženy na principu použití lehké základní hmoty v kombinaci s nejvýhodnější skladbou vzduchových dutin. Jejich velkou předností je optimální spojení tepelněakumulačních a izolačních vlastností s garantovanou požární odolností. Pro bytovou výstavbu se používají tvárnice při tloušťce neomítnutého zdiva 36,5 cm. Tvarovka Liapor SL je i při požadavku na zvýšený tepelný odpor obvodových stěn vhodná pro jednovrstvé zdivo a pro objekty s nízkou spotřebou energie. Z hlediska vlhkostních poměrů se zdivo z Liaporu vyznačuje téměř nulovou vzlínavostí a pomalým transportem vlhkosti při dlouhodobé životnosti.

Tvárnice řady Liapor M jsou konstruovány tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw při co nejmenší tloušťce zdiva. Komůrkový efekt, ke kterému dochází díky mezerovitosti tvarovek, způsobuje, že tvárnicové zdivo Liapor má vyšší akustický útlum než nosné i nenosné stěny z jiných klasických zdicích materiálů při stejné plošné hmotnosti. Zdivo Liapor svými technickými parametry na zvukovou neprůzvučnost je dlouhodobě jedničkou na stavebním trhu v ČR a skutečnost potvrdily nejen zkoušky ve státní zkušebně, ale především, což je velmi důležité, na samotných realizovaných objektech.

Inovovanou formou základního zdicího systému Liapor jsou kalibrované tvarovky s dokonale rovnoběžnými vodorovnými ložnými spárami, přesně zbroušenými na speciální brousicí lince. Vysoká tvarová a geometrická přesnost tvarovek (KSL, Liatherm K a Liapor KM se stejnou výškou 248 mm) dovoluje tenkovrstvé zdění na maltové lože o tloušťce pouze 2 mm. Celkově se snižuje pracnost zdění, nevznikají tepelné mosty a snížením tloušťky ložné spáry téměř o 80 % na výsledné 2 mm dochází k úspoře zdicí malty a tím i ke snížení vlhkosti ve zdivu, které i rychleji vysychá. Zmenšují se také rizika vzniku prasklin v místech spár a v omítkách.

Pohledové zdivo Liapor
Součástí řady výrobků Liapor jsou i cementem pojené pohledové zdicí prvky, známé také jako režné zdivo. V kombinaci se sklem a kovem lze z něj vytvářet například originální a nezaměnitelné fasády. Společnost na trh uvedla dva druhy pohledového zdiva, které se od sebe odlišují tloušťkou, jsou mrazuvzdorné a tím i vhodné také do venkovního prostředí. Lze využít v jednovrstvém i dvouvrstvém systému, a to buď v cementově šedé, nebo v odstínech dle potřeby architekta.

Tvárnice z Liaporu umožňují velmi přesné zdění s tenkou vrstvou malty, takže lze jimi stavět velmi rychle a variabilně. Tvárnice mohou být určeny jak pod omítku, tak pouze jako pohledové, případně s barevným nástřikem. V současné industriální výstavbě se tento systém používá velmi často. Najdeme je například v administrativním centru Florentinum, Aviatica (Praha), dále v obchodním centru Quadrio, Harfa (Praha) nebo Bory Mall (Bratislava), rovněž při výstavbě bytových domů viz Britská čtvrť, Harfa, Prosek atd. Pohledové zdivo je vhodné také pro stavby sportovních stadionů, jako například v současné době dokončovaný stadion v Teplicích, dříve postavený stadion v Chebu, Třinci, Karlových Varech atd.

Pórovitá struktura pohledového zdiva Liapor mu dává velmi dobré tepelněizolační vlastnosti a vzhledem k malé tloušťce jsou tyto tvarovky vhodné i pro akustické konstrukce. Tvarovka řady Liapor R s tloušťkou 195 mm dosahuje hodnotu laboratorní neprůzvučnosti 50 dB, takže ji lze využít v hotelech a ubytovacích zařízeních, ve společenských prostorech, nemocnicích, kancelářích, učebních a výukových prostorách, na chodbách a schodištích a dalších společných prostorech. Při využití složených konstrukcí, tedy kombinaci pohledového a nosného zdiva, lze docílit stavební neprůzvučnosti až 69 dB.

Při návrzích budov se architekti a projektanti nemusí omezovat jen na tvary nabídnuté výrobcem. V případě potřeby mohou být vyrobeny i zvláštní formáty.

Ivan Sklenář, foto autor

Publikováno v časopise Stavba č. 3/2018, str. 92–93

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.