Na regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví dá stát letos 180 milionů korun

Na regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví dá stát letos 180 milionů korun

(25. 5. 2018) O podporu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů mohou obce, města a kraje žádat u agentury CzechInvest do 10. srpna 2018

 
 
 
 

Na regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví dá stát letos 180 milionů korun

• v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů je letos připraveno 180 mil. Kč
• o podporu mohou žádat obce, města a kraje ležící na území strukturálně postižených krajů a hospodářsky problémových regionů
• minimální výše způsobilých nákladů na jeden projekt je 1 mil. Kč, maximální výše podpory pak 50 mil. Kč
• žádosti o podporu přijímá CzechInvest do 10. srpna 2018


Na obce a kraje čeká v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů 180 milionů korun na přeměnu a revitalizaci nevyužívaných areálů a objektů. Podmínkou je jejich využití pro podnikatelské a průmyslové účely. Žádosti o podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu přijímá agentura CzechInvest do 10. srpna 2018.

„Proces regenerace brownfieldů není krátkodobou záležitostí. Jedná se o komplexní a nesnadný problém. V některých zemích ho řeší masivními národními programy a celostátní podporou investic, v jiných zemích vytvářejí spíše vhodný právní rámec a regulační systém", říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. „Pozadu nezůstává ani Česká republika. Ministerstvo průmyslu a obchodu v loňském roce představilo program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který iniciovali starostové a hejtmani a který poběží až do roku 2023,“ dodává.

Příjemci dotace mohou být obce, města a kraje ležící na území strukturálně postižených krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského anebo hospodářsky problémové regiony definované Strategií regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 Ministerstva pro místní rozvoj, jako je například Frýdlant, Česká Třebová či Přerov. V celém programu, který běží od července 2017, jsou až do roku 2023 vyčleněny 2 miliardy korun, které bude Ministerstvo průmyslu a obchodu uvolňovat postupně. Letos poskytne 180 milionů korun. Míra dotace na konkrétní projekt se přitom odvíjí od velikosti sídla žadatele (viz infografika).

„Základní myšlenkou programu je nejen vyřešit situaci zanedbaných a mnohdy ekologicky znečištěných areálů a ploch, ale prostřednictvím jejich nového využití hospodářsky pozvednout postižené regiony. Revitalizací brownfieldů se zvyšuje konkurenceschopnost investičního prostředí těchto regionů,“
vysvětluje generální ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotková.

Žádosti o podporu z programu bude meziresortní hodnotitelská komise posuzovat podle kritérií jako jsou rozloha podpořeného území, míra nezaměstnanosti v dané oblasti, finanční efektivita projektu, samotná výše požadované dotace a také umístění projektu, jeho dopravní dostupnost a podobně. Zohlední také vliv projektu na zlepšení životních podmínek obyvatel, plánovaný způsob budoucího využití, jeho udržitelnost a další faktory.

Přesné znění výzvy včetně kontaktu pro případné dotazy a formuláře žádosti najdete na www.czechinvest.org/brownfieldy
nebo přímo na www.brownfieldy.cz.
Informace žadatelům poskytnou také regionální kanceláře agentury CzechInvest sídlící v každém krajském městě České republiky.

tisková zpráva


Komentáře ke článku

 
 
 
 

27. 5. 2018 13:29:36. Re: Na regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví dá stát le... marek

  Regenerace, přeměna a revitalizace nevyužívaných areálů a objektů je správná. Obavu ale vzbuzuje Podmínka jejich využití pro podnikatelské a průmyslové účely, v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu / agentury CzechInvest /. Schází funkce bydlení, občanské vybavenosti /školy, kultura,.../aj.,které závazně ani nevymezuje dosud neschválený Metropolitní plán Prahy. Možné nebezpečí -tj.dnešní praxe: Pozemky, objekty ve veřejném vlastnictví 1.) budou prodány investorům bez funkční regulace a 2.) dodatečně bude obtížné dohadování s investory o programu ve veřejném zájmu.


Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.