Na Rohanském ostrově bude v chystané zástavbě bydlet 5000 lidí

Na Rohanském ostrově bude v chystané zástavbě bydlet 5000 lidí

Rohanský ostrov, Praha 8

(5. 4. 2018) Stavět se bude na území mezi cyklostezkou a Rohanským nábřežím

   
 
 
 
 

Na Rohanském ostrově bude v chystané zástavbě bydlet 5000 lidí

(ČTK) - Na pražském Rohanském ostrově bude v plánované zástavbě bydlet 5000 obyvatel a další tisícovky tam budou pracovat v kancelářích. Stavět se bude na území mezi cyklostezkou a Rohanským nábřežím. Na jednání zastupitelů Prahy 8 to v diskusi o územní studii rozvoje ostrova řekl architekt Pavel Hnilička, který ji připravoval. Studie bude regulovat například hustotu či výšku zástavby a bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Na ostrově plánuje stavět společnost Sekyra Group. První fáze výstavby by měla začít v příštím roce.

Nové budovy mají být pouze na území mezi současnou cyklostezkou a Rohanským nábřežím. Od hrany cyklostezky má být až k Vltavě zeleň a park. V domech tam má kromě pěti tisíc bydlících obyvatel také pracovat 6200 lidí v kancelářích a 480 ve službách. Vzniknout má 390.000 metrů čtverečních hrubé podlahové plochy, čisté podlahové plochy to bude 300.000 metrů čtverečních.

Územní studie obsahuje takzvané regulační prvky, které nebude smět developer porušit. Nestanovuje konkrétní podobu staveb. Stanoví ale uliční čáru, která vymezuje tvar a směr ulice. Tzv. stavební čára pak určuje umístění staveb a studie obsahuje rovněž výškové limity. "Výška je držena na úroveň Karlína, jsou zde pouze lokální výškové akcenty," řekl Hnilička.

Studie vymezuje veřejná prostranství a parter budov, kde mají vzniknout obchody a služby. Stavebník tak nebude moci vybudovat v parteru vjezdy do garáží a prostory pro obchody nebudou výš než půl metru nad chodníkem. "Developer bude mít povinnost připravit dům stavebně tak, aby tam aktivní parter mohl vzniknout," řekl Hnilička.

Součástí zástavby bude pěší zóna široká asi jako ulice Na Příkopě. Cyklostezka bude rozšířena a doplněna alejí. V plánu je stavba školy či školky. Tu měl původně dělat developer a věnovat ji Praze 8. Nakonec dá radnici dar 60 milionů korun vázaný na stavbu školského zařízení. Podle vedení radnice zatím není jasné, zda bude Praha 8 potřebovat školu, či školku. Výši daru kritizovala zastupitelka Eliška Vejchodská (SZ), podle níž je neadekvátní. Zastupitel Martin Roubíček (ODS) navrhl, aby projekt budovy nechala udělat městská část a developer zajistil výstavbu.

Studie bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu, která výstavbu umožní. Schválit ji musí radní hlavního města. "Studie bude představena a projednána v květnu s veřejností," řekla náměstkyně primátorky Petra kolínská (SZ/Trojkoalice).

Společnost Sekyra Group nyní bude žádat o vydání územního rozhodnutí. Podle výkonného ředitele Leoše Anderleho by výstavba mohla začít v příštím roce. "Zároveň chystáme architektonické soutěže na druhou fázi výstavby," řekl. Veškerá zástavba by podle něj mohla být dokončena za 12 let. "Raději ale říkáme 12 až 15 let," řekl Anderle.

Území mezi cyklostezkou a Vltavou je vedeno v plánech jako nezastavitelné. Praha tam plánuje obnovit zasypané rameno Vltavy a odpočinkovou zónu se zelení. Vzniknout tam mají další vodní prvky.

Doplněno Stavbaweb:
Více informací o projektu ROHAN CITY společnosti Sekyra Group najdete ZDE.
Vizualizace: www.sekyragroup.cz/Rohan City

Zástupce starosty Prahy 8 pro strategický rozvoj Petr Vilgus o projektu:
Rohanský ostrov v Praze 8 má svůj plán na rozvoj. Prodej ostrova firmě Sekyra Group schválil magistrát v šedém dávnověku (myslím v roce 2008), pak projekt nějaký čas spal, v tomto volebním období běžely konzultace mezi městem, městskou částí, Institutem pro plánování a rozvoj a developerem o tom, jak bude zástavba vypadat, jak bude vypadat prostor ulic a náměstí, a jakou veřejnou investici investor zaplatí. Zastupitelé Prahy 8 se v dubnu seznámili se studií zástavby Rohanského ostrova. Autorem je architekt Pavel Hnilička, jednání se účastnila i náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská. Celkově musím říct, že je pro mě návrh přijatelný a přijde mi, že je tu naděje na vznik živé a hezké čtvrti. Je dobře, že město investora dotlačilo k tvorbě studie s regulačními prvky, která dopředu určí urbanismus území, a kterou nebude možné porušit. Samozřejmě - umím si představit i lepší rozložení budov v území, ale spousta věcí, které jsou normální ve starém Karlíně (byty s okny na sever nebo do ulice s tramvajemi a auty) dnes nesmyslně znemožňují zákony a normy. Sekyrův projekt nevytváří administrativní a od Karlína oddělené ghetto tak, jako zbytek zástavby na Rohanském nábřeží. Vyrostou tu rozsáhlá rekreační území, ulice budou široké a lemované stromořadím, hned podél zástavby vede cyklostezka, kapacitní ulice, v dochozí vzdálenosti je metro a tramvaj. V ulicích se bude počítat s tím, že jimi může jezdit elektrobus. Automobil tu nebude nutný, kdo ho nepotřebuje, ten se tu bez něj obejde. Investor bude dbát na to, aby v budovách vznikl živý parter s obchody a službami - opět na rozdíl od administraček na západ od Šaldovy. Na ostrově vyroste škola nebo školka (podle toho, co bude potřeba). Já jsem příznivcem školy se sportovním zázemím, např. s ohledem na to, že vedle má vzniknout nové rameno Vltavy - s veslařským klubem. V tuto chvíli je na stole studie řešící rozložení jednotlivých prvků a limity pro stavby. V další fázi bude řešena architektura budov i vybavení veřejného prostoru. Investor slíbil zapojení veřejnosti do detailního plánování čtvrti. Institut plánování a rozvoje Prahy - IPR a Sekyra Group pozvali občany Prahy 8 a další zájemce na komentovanou procházku po ostrově, která se uskuteční ve čtvrtek 17. května 2018 v 17.00 hodin.
Více najdete zde: https://www.praha8.cz/Zastupitelstvo-Prahy-8-projednalo-nav…
zde:http://www.sekyragroup.cz/…/rohan-ci…/architektonicke-reseni
a zde: http://www.sekyragroup.cz/…/priprav…/rohan-city/o-projektu-8
Zdroj: Facebook / Petr Vilgus

Související články:
Rohanský ostrov v Praze se přemění na místo pro rekreaci  19.3.2018
Rohanský ostrov  25.3.2010


 
 
 
 
50.1007824
14.4611825
Na Rohanském ostrově bude v chystané zástavbě bydlet 5000 lidí

Na Rohanském ostrově bude v chystané zástavbě bydlet 5000 lidí
Rohanský ostrov
Praha 8

 
 
 
 

5. 4. 2018 20:24:54. Re: Na Rohanském ostrově bude v chystané zástavbě bydlet 5000 li... marek

  Lokální výškové dominanty jsou chyba. Koncepce celého ostrova
musí předcházet řešení jeho části. Stavební program, kromě bydlení, je v rozporu se strategickými prioritami Prahy, pro které nejsou dosud zajištěny plochy (pro veřejné budovy, vysoké školy, věda, výzkum, kultura...).
Prodeje obecních, státních pozemků developerům před rozhodnutím o funkčním využití v zájmu města je chyba obrovská.


6. 4. 2018 11:54:57. Re: Re: Na Rohanském ostrově bude v chystané zástavbě bydlet 500... Jitka

  Ale ta chyba už se stala. Tak co s tím teď?

6. 4. 2018 19:49:26. Re: Re: Re: Na Rohanském ostrově bude v chystané zástavbě bydlet... marek

  Např:
1/ Při volbách podpořit zastupitelstvo, které bude mít sílu revokovat chybná rozhodnutí stávajícího, která jsou v rozporu k veřejnému zájmu. Rozprodej památek, pozemků v Praze cizincům
2/ IPR není nezáviská odborná instituce. To je vada. Metropolitní plán nestíhá, nyní bude řešit na pokyn Magistrátu změny územního plánu stávajícího, kde mj. velká rozvojová území se stavební uzávěrou byla rozumným řešením a ochranou před současnou živelností
3/ Architekti by neměli spolupracovat na projektech, kde je prioritou zřejmý komerční zájem developera
4/ průměrná výška zástavby v návrhu je min o 2-3 patra vyšší než v Karlíně, ignoruje mj. Vltavu jako nadregionální biokoridor.
Kde budou mj. nyní propagované nájemní, startovací byty?
3/

9. 4. 2018 15:50:50. Re: Re: Re: Re: Na Rohanském ostrově bude v chystané zástavbě by... Jitka

  ad 1/ žádná revokace nevrátí již prodané pozemky
ad 2/ IPR je skutečně problém, jde o sloučení neslučitelného, tedy zhotovitele s pořizovatelem. Nejde o to, jestli je nezávislou odbornou institucí, ale že plní dvě funkce, které by se z podstaty věci měly kontrolovat. To, že je úkolován magistrátem, je oprávněné, ale souhlasím, že řešit na pokyn Magistrátu změny územního plánu stávajícího během přípravy nového Metropolitního plánu je nekoncepční a rozvojová území se stavební uzávěrou by takto řešena být neměla;
ad 3/ architekty nemůžete omezovat;
ad 4/ jaký byl rozdíl průměrné výšky zástavby Starého a Nového Města v době výstavby veřejných budov na nábřežích od Mánesova k Hlávkovu mostu? Podél Vltavy prý bude zachován volně přístupný břeh s odpočinkovou a rekreační funkcí, tak snad bude nadregionální biokoridor zachovaný;
ad/ Kde budou mj. nyní propagované nájemní, startovací byty? Jak byste to chtěl investorovi nařídit? Vždyť přece vládne vše řešící ruka trhu.

5. 4. 2018 21:36:36. Re: Na Rohanském ostrově bude v chystané zástavbě bydlet 5000 li... Redakce

  17.5. bude od 17,00 h procházka územím s výkladem návrhu a možností připomínek. Sraz bude upřesněn. Nejspíše přímo od metra Invalidovna na louce.

7. 11. 2018 14:46:04. Re: Na Rohanském ostrově bude v chystané zástavbě bydlet 5000 li... grigorij parma

  zase další sídliště v pražském uličním schematu. ÚŽASNÉ!?!?!?
A.D.O.PRAHA s,r,o, Parma

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.