O nás / Kontakt

O nás / Kontakt

Stavbaweb.cz je portál sloužící pro odbornou architektonickou veřejnost, studenty, stavební a památkové úřady a laické zájemce o architekturu. Kromě aktuálního zpravodajství z oboru architektury a stavebnictví uveřejňuje podrobné informace o stavbách, reference stavebních a dodavatelských firem a informace o produktech pro stavebnictví. Registrovaní uživatelé získávají denní informační servis stavbawebu prostřednictvím e-mailového newsletteru.

Stavbaweb je úzce spjat s architektonickým časopisem Stavba, který čtyřikrát ročně přináší aktuální novinky ze světa architektury a stavění. Jednotlivá čísla jsou většinou tematicky uspořádána, přičemž stěžejní a pravidelně se vracející témata jsou věnována otázkám rozvoje měst, bydlení a rekonstrukcím. Časopis je určen nejen architektům, projektantům a studentům, ale všem, kdo se zajímají o architekturu a stavění.

stavbaweb.cz
Business Media CZ, s. r. o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5
e-mail: stavbaweb@bmczech.cz

Redakce
Lidmila Burianová
Hana Vinšová

Inzerce
Jiří Ladman
tel.: 225 351 340, 602 372 312
e-mail: jiri.ladman@bmczech.czČasopis Stavba
ISSN 1210-9568
MK ČR E 6688
Vychází čtyřikrát ročně

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
tel.: 840 306 090
e-mail: stavba@predplatne.cz
A.L.L. production, s.r.o., P.O. Box 732,
111 21 Praha 1
Předplatné je vybíráno prostřednictvím obchodní společnosti A.L.L.production, s. r. o. ve prospěch vydavatele. 

Předplatné pomocí SMS (6 Kč včetně DPH) ve formátu:
OBJ STAVBA JMENO PRIJMENI ULICE C.DOMU MESTO PSC na číslo 900 11 06 (platí pro všechny operátory)
Technicky zajišťuje ATS Praha. V případě problémů volejte na infolinku 776 999 199 – pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin.

Předplatné pro Slovenskou republiku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3
tel.: +421 244 458 821, +421 244 458 816
e-mail: predplatne@abompkapa.sk

VYDÁVÁ
Business Media CZ, s. r. o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5
tel.: 225 351 102
www.businessmedia.cz
IČ: 03582604
DIČ: CZ03582604
Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144192
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. ú.: 1277795031/2700

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Tomáš Tkačík

REDAKCE
Lidmila Burianová (šéfredaktorka)
e-mail: lidmila.burianova@bmczech.cz
Mariana Pančíková
e-mail: mariana.pancikova@bmczech.cz

PŘEKLADY
Milena Sršňová
e-mail: srsnovamilena@gmail.com

ART DIRECTOR
Matěj Kotrba
e-mail: matej.kotrba@bmczech.cz

INZERCE
Jiří Ladman
tel.: 225 351 340, 602 372 312
e-mail: jiri.ladman@bmczech.cz

MARKETING
Hana Kmecová
e-mail: hana.kmecova@bmczech.cz

VÝROBA
Aleš Zíta
e-mail: ales.zita@bmczech.cz

REPRODUKCE
DTP studio, Business Media CZ
e-mail: dtp@bmczech.cz

 
Nové komentáře

16. 8. 2018 17:40:20

Stavební úřad rozhodne o demolici Transgasu nejdříve za týden

(ČTK) - Stavební úřad Prahy 2 rozhodne o demolici souboru budov Transgas na Vinohradské třídě v Praze nejdříve za týden. ČTK to dnes sdělila Martina Klapalová z radnice městské části. Majitel komplexu budov HB Reavis chce na místě vybudovat několik nových staveb. Záměr odstranit stavby, jejichž památkovou ochranu stát odmítl, vyvolal kritiku části odborníků. "Stavební úřad vypracuje a vydá rozhodnutí o povolení odstranění stavby, pro veřejnost bude toto rozhodnutí opět vyvěšeno po dobu 15 dní," uvedla Klapalová. Majitel budov požádal o demolici na konci července. Oznámení o zahájení řízení vedoucího k povolení demolice uvádí, že odstranit by se měly oba věžovité objekty, budova dispečinku, obchody i někdejší fontána a podzemní kolektory areálu. Pokud HB Reavis získá povolení, nezačne s demolicí hned. Termíny upřesní až poté, co získá veškerá povolení. HB Reavis plánuje postavit na uvolněném místě polyfunkční budovu podle návrhu architektonického studia Jakub Cigler Architekti. Podle dřívějšího vyjádření developera by mohla být dokončena začátkem roku 2021. Soubor staveb bývalého Plynárenského centrálního dispečinku Transgas a ministerstva paliv a energetiky stojí kousek nad Václavským náměstím a pod budovou Českého rozhlasu. Je dílem týmu Jindřich Malátek, Ivo Loos, Zdeněk Eisenreich a Václav Aulický. Záměr bourat soubor objektů vyvolal debaty o architektuře z doby socialismu, jež má své zastánce i kritiky. Ochránit soubor budov před demolicí se pokusil Klub za starou Prahu, který navrhl ministerstvu kultury, aby je prohlásilo za památku. Nyní je to často využívaná cesta, jak zabránit zbourání stavby. Pražské pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) prohlášení nedoporučilo a uvedlo, že "areál nevytváří městotvorné prostředí a hmotově i měřítkem poškozuje prostředí městské památkové zóny". Generální ředitelství NPÚ se za prohlášení souboru budov památkou postavilo a sdělilo to ministrovi kultury. Ministerstvo však domy za památky neprohlásilo. Tehdejší ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) zahájil loni v květnu přezkum tohoto rozhodnutí, který za několik měsíců zastavil. V jeho rozhodnutí mimo jiné stálo, že nemovitosti jsou nevhodně začleněny do okolí, "detaily staveb, fasád a zábradlí jsou mimo lidské měřítko", že se v areálu "neudála žádná významná kulturněhistorická událost" nebo že domy nejsou na rozdíl od budovy Ingstavu nebo Kotvy významným příkladem brutalismu. Zastánci budovy ji hodnotí jako vynikající ukázku stylově syntetické architektury 70. let, spojující prvky brutalismu, technicismu a postmoderny, ale také na českém území ojedinělou realizaci postmoderního urbanismu. "Na místě dnešních tří naddimenzovaných budov Transgasu vznikne hned sedm domů, které se přizpůsobí okolnímu měřítku Vinohrad," uvedla dříve HB Reavis.

13. 8. 2018 15:09:06

Re: Re: Petr Lešek: Praze chybí v horku voda a zeleň.

Strom nevyroste za dva roky. Zeleň byla devastována v Praze 40 let, pak se s ní nedělo nic dalších deste patnáct let a nové parky a zeleň v Praze je stará tak deset max. 15 let. O městkou zeleň je třeba se starat a měli by to dělat ti, co tomu rozumí. A to architekti nejsou ani náhodou. Dám vám tři konkrétní příklady. Před cca 15 lety Ing. arch. Dandová přišla s návrhem rekonstrukce Karlova náměstí. Začala vykládat, že se z něj musí stát "bulvár" a kus jejího návrhu se začal realizovat (je to ona plocha mezi Novoměstskou radnicí a pokračováním Žitné přes Karlovo náměstí. A první, co tady proběhlo, bylo mohutné kácení, na magistrátu mi ona "žena", která jinak šikanovala každého stavebníka kvůli likvidaci jednoho ovocného stromu u rodinného domku (nadsázka) tvrdila, že stromy byly uvnitř shnilé a hrozily pádem. Čerstvě "zřízené" pařezy byly zdravé a na letech se dalo snadno spočítat stáří stromu. Druhý příklad budiž před časem proběhnuvší architektonická soutěž na urbanistické řešení náměstí Míru. Vítězný návrh předpokládal likvidaci veškeré zeleně a kompletní vydláždění náměstí s tím, že stromy byly umístěny v pravidelném rastru do oněch litinou zakrytých jam. No a třetí příklad - úpravy náměstí Jiřího z Poděbrad a v zásadě stejný přístup. Jinak, co se týká té soutěže pro náměstí Míru, jistě byla podle všech pravidel ČKA.....

2. 8. 2018 19:04:34

Hledá se úředník - génius

Vyprojektovala jsem dům. No dům…vlastně malý dům, skoro „psí boudu“. Teď se dozvídám, že MMR ČR hledá úředníka - génia, který posoudí, zda je moje „psí bouda“ v souladu: - s celostátní Politikou územního rozvoje, - s krajskými Zásadami územního rozvoje, - s územním plánem města, jehož výroková (a tudíž 100% závazná) část je badatelská činnost minimálně na 4 hodiny. Zvedlo mi to sebevědomí. To je ale jenom začátek. Pak teprve se pustí do kritické analýzy, zda moje dílo naplňuje proklamace cílů a úkolů územního plánování zakuklených v §18 a 19 stavebního zákona, m.j. zda moje „psí bouda“: - naplňuje vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, - zda uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožovala podmínky života generací budoucích, - zda vytváří podmínky pro zajištění civilní obrany, - zda nenarušuje celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, - zda vytváří podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a jestli to dělá přírodě blízkým způsobem… No, snažila jsem se…snad bude úředník – génius shovívavý. Tady ale jeho role bohem seslaného génia (a absolutistická moc) nekončí. Podle stejných §§ 18 a 19 totiž stanoví : - jak on „cítí“ stávající charakter a hodnoty území, - a na závěr mi nadiktuje „svoje“ urb. architektonické a estetické požadavky, m.j. na uspořádání a řešení staveb! Na zákon, ne vyhláška, ne podrobná územně plánovací dokumentace, ne architektonická soutěž, ne autorizovaný architekt, ale úředník – génius díky MMR ČR stanovuje ad hoc podmínky, on má právo veta, on de facto vytváří architekturu této země. Ministerstvo má už jen jeden problém, do čí rukou vloží budoucnost české architektonické tvorby : zda dá důvěru úředníkům stavebního úřadu, anebo úřadu územního plánování. Ve skutečnosti je to úplně jedno. Úředník Existují-li absurdní pravidla, absurdní zákon, je fuk, kdo je naplňuje. Jediné rychlé řešení je nedělat to vůbec. ČKA říká kulantně totéž…

 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.