Odvětrávaná fasáda Knauf v Proseči u Pošné

Odvětrávaná fasáda Knauf v Proseči u Pošné

(27. 1. 2016) Desky AQUAPANEL jsou ideálním řešením 

   
 
 
 
 

Odvětrávaná fasáda Knauf v Proseči u Pošné

Domov důchodců v Proseči u Pošné má svoji historii. Poprvé byla na zdejším zámku zřízena ozdravovna pro důstojníky a jejich rodiny v roce 1938. Pak se zde ubytovala sovětská armáda, kterou vystřídali odboráři, a v roce 1953 došlo ke zřízení domova důchodců. Zámek má dodnes i přes mnohé stavební úpravy podobu z konce 19. století, včetně veliké zahrady. Kraj Vysočina začal v loňském roce s přístavbou nového pavilonu pro klienty se stařeckými demencemi (tzv. Alzheimer centrum). Firma Knauf se na této stavbě podílela svými materiály, z nichž významnou roli sehrála deska AQUAPANEL.

Vlastní konstrukce nové budovy je postavena, vzhledem k půdorysnému tvaru a statickým požadavkům dvoupodlažního objektu, z vápenopískových bloků v kombinaci se železobetonovými monolitickými sloupy se založením na průběžných betonových základových pasech. Stropní a zároveň střešní konstrukce objektu byla navržena jako železobetonová monolitická konstrukce. Vnitřní nenosné příčkové zdivo bylo vytvořeno přesnými pórobetonovými příčkovkami. Objekt je umístěn ve svahu a rovněž je částečně zapuštěn pod úroveň terénu. Je samozřejmě propojen se stávajícími budovami.
 
Desky AQUAPANEL ideálním řešením
Speciální požadavky byly kladeny na fasádu objektu. Ta musela dle architektonického návrhu dodržet vzhled fasády v kamenném obkladu. Důvodem pro realizaci odvětrávané fasády s cementovými deskami Knauf AQUAPANEL Outdoor bylo oddilatování obkladu fasády od nosné zděné konstrukce objektu, která byla opatřena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Skladba fasády je řešena tím způsobem, že na obvodové zdivo tl. 250 mm byla do jednosměrného roštu ukotvena minerální izolace tloušťky 200 mm. Následovaly svisle kladené Z profily, které vytvořily vzduchovou mezeru šířky min. 50 mm, přičemž rozteč nosníků byla navržena na 600 mm. Na profily se instalovala jedna deska Knauf AQUAPANEL Outdoor 12,5 mm. Následoval tmel a výztužná páska do spár. Na takto připravenou desku byla aplikována celoplošná stěrka o tloušťce min. 5 mm s vloženou výztužnou tkaninou. Na stěrku bylo nutné použít penetraci, aby bylo možné spolehlivě aplikovat vlastní kamenné obkladové pásky tl. 10 až 30 mm (zatížení max. 40 kg/m2) s dilatačními úseky.

Cementové desky Knauf AQUAPANEL Outdoor jsou 12,5 mm silné, 900 mm široké a 2400 mm (2500 mm) dlouhé. Jsou vyrobeny z portlandského cementu s příměsemi kameniva a z obou stran armovány tkaninou ze skelných vláken. Konce desek jsou opatřeny řeznou hranou, přičemž hrany desky jsou zesíleny. Desky AQUAPANEL Outdoor jsou určeny především pro venkovní použití, protože velmi dobře odolávají náročným povětrnostním podmínkám.

Pro dokončení všech interiérových místností jsou v objektu nové přístavby rovněž používány sádrokartonové desky Knauf, a to především v konstrukcích podhledů na pokojích klientů a u sociálních zařízení. Pro výběr materiálů, typů desek a konstrukcí hrála roli nejen požární odolnost, ale samozřejmě také akustický komfort, který byl vzhledem k charakteru pokojů rovněž velmi důležitý. 

Investor: Kraj Vysočina
Architektonický návrh: Senior Holding, s. r. o.
Projektant: Projekt Centrum Nova, s. r. o.
Generální dodavatel: PKS Stavby, a. s.
Použité materiály Knauf: AQUAPANEL OUTDOOR
Zpracovatel materiálů Knauf: Dopos, s. r. o.

Publikováno v časopise Stavba č. 4/2015, str. 60-61

Související články:

Přístavba pavilonu domova důchodců v Proseči u Pošné 20.7.2015


  Výrobci/dodavatelé

Mladoboleslavská 949

190 00 Praha 9-Kbely

Telefon +420 272 110 112

info@knauf.cz

http://www.knauf.cz

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.