Petice proti výškáčům v Olomouci

Petice proti výškáčům v Olomouci

 
 
 
 

Petice proti výškáčům v Olomouci

Tisková zpráva k předání petice Proti výškovým stavbám v Olomouci

 

Občanské sdružení Za krásnou Olomouc uzavřelo petiční akci Proti výškovým stavbám v Olomouci, kterou k 21. květnu podepsalo přes 800 občanů. V úterý 22. května 2012 ji v 15 hodin do rukou primátora města Martina Novotného osobně předají členové petičního výboru v čele s historikem architektury prof. PhDr. Rostislavem Šváchou, CSc.
„O závažnosti obsahu petice svědčí i skutečnost, že mezi více než osmi sty podepsanými občany jsou i desítky významných osobností z řad architektů, historiků umění či památkářů, za něž jmenujme např. profesory Jindřicha Vybírala, Emila Přikryla, Pavla Zatloukala či nakladatele Martina Součka,“ říká předseda o. s. Alexandr Jeništa.
Petice žádá změnu znění připravovaného návrhu Územního plánu statutárního města Olomouce, resp. těch jeho pasáží, které v budoucnu v Olomouci připouštějí vznik dalších výškových staveb, aktuálně především připravovanou věžovou stavbu v lokalitě Šantovka mezi ulicemi Kosmonautů, Wittgensteinovou a Šantovou, tedy na samé hranici druhé největší a nejvýznamnější městské památkové rezervace v České republice.
„Jsme bytostně přesvědčeni, že výškové stavby nenapravitelně poškozují siluetu našeho města, což dokazují již stojící věžové objekty na třídě Kosmonautů (Moravská vysoká škola) a v ulici Jeremenkově (Regionální centrum Olomouc),“ říká člen petičního výboru, historik architektury prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. a dodává, že „panorama historického města je veřejnou hodnotou, která si zaslouží mimořádnou péči a ochranu. Je třeba odmítnout snahy o „privatizaci“ této veřejné hodnoty úzkou skupinou majitelů výškových staveb, tím víc, je-li jejich motivací pouze vlastní zisk nebo dokonce jen okázalá exhibice.“

Sdružení Za krásnou Olomouc k tématu petice rovněž uspořádalo několik veřejných akcí, jmenujme především téměř tříhodinovou veřejnou debatu k připravovanému Územnímu plánu Olomouce, které se v prosinci 2011 zúčastnilo na 200 občanů, což lze s ohledem na složitost tématu pokládat za velký úspěch. Dále se uskutečnila rovněž hojně navštívená přednáška Výškové stavby vs. historická centra měst historika umění a jednatele Klubu za starou Prahu Richarda Biegela. „Tématu prostorového a územního plánování se týkala i přednáška Hledání obyvatelného města významného českého teoretika architektury, urbanisty a architekta Pavla Hniličky, jehož kniha Sídelní kaše patří k nejinspirativnějším teoretickým studiím, jaké byly v posledních desetiletích u nás publikovány,“ představujejednu z akcí o. s. prof. Švácha.
Oprávněnost požadavků petice umocňují dále i negativní stanoviska Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu vydaná k výškovým stavbám plánovaným v návrhu nového Územního plánu. „Věříme, že kompetentní výkonné orgány Magistrátu města Olomouce budou tato stanoviska respektovat a k právě probíhajícím řízením i ke všem dalším fázím projektů, které by s objemem výškové stavby pracovaly, zaujmou stanovisko NEGATIVNÍ. Také doufáme, že všemožně zabrání případným pokusům investorů výškové stavby prosadit ještě v rámci stávajícího územního plánu,“ komentuje požadavky petice další členka petičního výboru, historička umění Martina Mertová.   

Kromě archů s podpisy petentů předá petiční výbor primátorovi Novotnému i výmluvný dárek. „Prof. Švácha vytvořil papírové modely tří olomouckých věžových staveb – dvou již stojících v jejich konkrétní podobě a třetí, teprve plánované, v podobě objemové studie. Rádi bychom, aby v kanceláři primátora tyto tři artefakty zůstaly jako memento,“ doplňuje ještě historik architektury Jakub Potůček.
 
V Olomouci 21. května 2012
 

 

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.