Ploché střechy odvodňujte s minimem střešních vtoků i svodů

Ploché střechy odvodňujte s minimem střešních vtoků i svodů

(7. 8. 2017) Střešní vtoky pro všechny typy plochých střech nabízí například systém Wavin QuickStream.

   
 
 
 
 

Ploché střechy odvodňujte s minimem střešních vtoků i svodů

Rozvoj výroby, obchodu a služeb přinesl v poslední době i rozmach výstavby průmyslových objektů, logistických parků a nákupních i zábavních center. Rostou zejména na okrajích větších měst a jsou typické svými úspornými jednoduchými tvary a plochými střechami, které však kladou značné nároky na izolaci a systémy odvodnění. V praxi se odvod dešťových vod z plochých střech řeší buď tradičním gravitačním způsobem anebo s využitím modernějších podtlakových systémů. Zkušenosti ukazují, že systémy založené na podtlaku přináší nejen konstrukční výhody, ale i vyšší efektivitu, která je zvlášť při stále častějších přívalových deštích žádoucí.

Eliminujte počet vtoků a potrubí
Využití podtlakového systému odvodnění plochých střech přináší hned několik výhod. Tou nejdůležitější je eliminace počtu střešních vtoků, svodných potrubí uvnitř objektu a kanalizačních přípojek pod objektem. Důvod je jednoduchý – potrubí pro gravitační odvodnění je nutné konstruovat jen jako částečně zaplněná, a to i v případě, kdy je intenzita srážek rovna maximální výpočtové hodnotě. Důsledkem pak je nutnost použít svodná a sběrná potrubí velkých průměrů, což přináší zvýšené náklady a u některých staveb může působit i rušivě. Ležaté potrubí je navíc nutné instalovat ve spádu a k tomu je ještě potřeba použít větší počet střešních vtoků, což znamená „narušení“ střešní izolace na více místech. Pro každý střešní vtok je pak potřeba většinou samostatný svislý svod, což klade vyšší nároky na napojení na kanalizaci.

Podtlakový systém oproti tomu umožňuje instalovat těchto vtoků méně a v menších dimenzích. Díky tomu je eliminován počet vstupů do střešního pláště, čemuž odpovídá také potenciální menší riziko netěsnosti tohoto pláště během životnosti celé stavby. Systém funguje na principu podtlaku; tlak v trubkách je menší než tlak atmosférický, a díky tomu je voda do trubek vtahována mnohem větší razancí, než je tomu u systémů gravitačních. Ve zkratce řečeno, podtlakový systém umožňuje odvést více vody za kratší dobu, a potrubí proto může mít podstatně menší průměr. Protože díky podtlaku proudí voda v potrubí skutečně rychle, nehrozí ani usazování nečistot a není třeba vynakládat energii ani náklady na pravidelné čistění potrubí. Podtlakový systém využívá vodorovných sběrných potrubí, to se konstruuje beze spádu a nachází se pod střešní konstrukcí. Svislé potrubí (stoupačka) na konci systému pak postačí hned pro několik vtoků a na ležatou kanalizaci je lze připojit v tom nejvhodnějším místě, což usnadní projektování stavby. Zvýšené nároky jsou ale kladeny na hydraulický návrh, přesnost a kvalitu provedení systému. Díky dnešním moderním technologiím a projekčním softwarům to však již není problém.

Zateplené, zelené, pochozí střechy
Před volbou konkrétního systému odvodnění by si měl každý investor zjistit, zda zvolený systém zahrnuje střešní vtoky pro jeho konkrétní skladbu střechy. Není totiž plochá střecha jako plochá střecha – některé jsou zateplené, některé ne, některé jsou pochozí či dokonce pojezdové. A v rostoucím měřítku se začínají prosazovat i střechy zelené. Jejich výstavba je doporučována zejména z důvodu ekologického – dokáží totiž zachytit a absorbovat srážky a v případě přívalových dešťů dokonce zmírnit nebezpečí záplav. Vegetace zde totiž funguje nejen jako estetický prvek, ale i jako filtr, který vodu čistí, takže se snižuje zátěž dalších čistících systémů. Průtok vody se tímto způsobem navíc rozkládá v čase, takže lze předejít přetížení kanalizační sítě včetně čistíren odpadních vod.
Michal Runštuk, Wavin Ekoplastik

_____

Střešní vtoky pro všechny typy plochých střech nabízí například systém Wavin QuickStream. Volit lze vtoky kovové i plastové, použitelné pro zateplené i nezateplené střechy, střešní žlaby i zelené střechy, stejně tak pro pojezdové a pochozí střechy. Kromě střešních vtoků systém zahrnuje i odvodňovací potrubí, a to v materiálu HDPE a k dispozici je i celá řada tvarovek. Potrubí a tvarovky z PE materiálu se svařují. Spoje materiálu PE jsou trvale nerozebíratelné a při správném provedení 100 % těsné, což je pro odvod dešťové vody uvnitř objektů nejoptimálnější řešení. Pružnost materiálu a vysoká pevnost kvalitního sváru navíc zvyšují bezpečnost a funkčnost celého systému.

_____
  Výrobci/dodavatelé

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.