Politika architektury: aktuální témata

Politika architektury: aktuální témata

(7. 11. 2018) Konference se koná 9. 11. 2018 na FA ČVUT

 
 
 
 

Politika architektury: aktuální témata

Cílem konference je reflexe naplňování politiky architektury a rozvíjení debaty o jejím směřování. Konference nabízí mezioborové setkání aktérů se zkušenostmi z české a zahraniční praxe, z akademické, kulturní a profesionální sféry, profesních komor, státní správy, politické reprezentace a odborné veřejnosti.

Zvyšování kvality prostředí je náplní politik architektury a stavební kultury na evropské, národní i regionální úrovni. Česko patří mezi ty země EU, které se k podpoře architektury zavázaly ve strategickém vládním dokumentu. Do roku 2020 bude české vládě předloženo hodnocení Politiky architektury a stavební kultury ČR, její vyhodnocování začíná právě teď.

„Vizí Politiky architektury a stavební kultury ČR je přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním cílem je proto podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou.
“ Politika architektury a stavební kultury ČR, kapitola VII. Vize

Stěžejní témata konference jsou: Politika architektury a stavební kultury v ČR v celoevropském srovnání, současné zkušenosti správy území v ČR a EU; Koncepce bydlení, se zaměření na politiky udržení dostupného bydlení; Teorie a tendence, se zaměřením na mezioborovou spolupráci a role aktérů v naplňování politiky architektury.

Konferenci pořádá Ústav urbanismu FA ČVUT. Mezi hosty, kteří na konferenci též vystoupí patří Vlastislav Ouroda (náměstek ministra kultury), Christian Kühn (TU Vídeň, předseda komise pro Baukultur), Josef Morkus (MMR) a Ladislav Lábus (děkan FA ČVUT).

Konference Politika architektury: aktuální témata se koná 9/11/2018 na půdě FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, místnost 152. Konference začíná v 9 hodin.

Kompletní program najdete v přiložené pozvánce. Garantem konference je Jiří Plos. Konference byla podpořena grantem SVK 36/18/F5.

Svou účast prosím potvrďte zde.  

za organizátory
Josef Smutný, Martin Kloda, Petr Buryška, Petr Lešek, Adam Glas 


  Dokumenty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.