Pozvánka na dborné kurzy pro stavebnictví v únoru

Pozvánka na dborné kurzy pro stavebnictví v únoru

(27. 1. 2016) Pořádá společnost Betonconsult, s. r. o.

 
 
 
 

Pozvánka na dborné kurzy pro stavebnictví v únoru

VADY A PORUCHY STAVEB - POUČENÍ Z CHYB. OBVODOVÉ PLÁŠTĚ A STŘECHY
3.2.2016 (9-16 hod.), PRAHA
Vady obalových a kompletačních konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s často se vyskytujícími vadami a poruchami příslušných stavebních konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům příležitost k poučení se z cizích chyb.
Další informace
Přednáší: Ing. Jan Ficenec, Ph.D., doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Ing. Petr Lorenc, doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.
Přihláška


VÍCEPRÁCE A ZMĚNY PŘI REALIZACI STAVEB
4.2.2016 (9-13 hod.), PRAHA
Kurz je zaměřen na vznik tzv. víceprací při zhotovení stavebního díla a to zejména na to, kdy vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení jejich ceny. Téma kurzu je zaměřeno na praktické potřeby všech, kdo se mohou s vícepracemi setkat, ať už jako investoři či jako dodavatelé staveb.
Další informace
Přednáší: Dr. Josef Černohlávek; Ing. Jan Zelenka
Přihláška


SANACE ŽELEZOBETONU, VLHKÉHO ZDIVA A HYDROIZOLACE STAVEB POMOCÍ PROGRESIVNÍCH MATERIÁLŮ STAVEBNÍ CHEMIE
Sponzorovaný seminář společnostmi BETOSAN, s.r.o. a  Xypex CE
9.2.2016 (9-13 hod.) - BRNO      
Přihláška    
Další informace
Seminář je zaměřen na problematiku provádění a navrhování sanací stavebních konstrukcí, zejména železobetonu a vlhkého zdiva, dále na použití specifických materiálů a technologií. Obsahem semináře je rovněž téma provádění hydroizolací staveb a porovnání možných postupů hydroizolací. 
Přednáší: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.; Jan Mandelík; Ing. Zdeněk Vávra

PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ S OHLEDEM NA VZNIK TRHLIN

15.2.2016 (9-16 hod.), PRAHA
Kurz je zaměřen na problematiku vzniku trhlin související s objemovými změnami betonu, sekundární hydroizolace, těsnění trhlin, krystalizaci,
dimenzování na vznik a šířku trhlin, bílé vany, modelování chování betonu.
Další informace
Přednáší: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Václav Pumpr, CSc.,Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., Ing. Richard Schejbal
Přihláška


POHLEDOVÉ BETONY
16.2.2016 (9-16 hod.), PRAHA
Kurz je zaměřen na problematiku pohledových betonů: požadavky na pohledové betony, bednění a separační prostředky, vliv výztuže, princip návrhu skladby pohledových betonů, požadavky na složky, ukládání a ošetřování, příklady vad a jejich příčiny, tuzemská technická pravidla, zahraniční technické podmínky, smluvní aspekty, reklamace, sanace.
Další informace
Přednáší: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Jana Margoldová, CSc., Ing. Milada Mazurová
Přihláška


VADY A PORUCHY STAVEB - POUČENÍ Z CHYB. HYDROIZOLACE.

17.2.2016 (9-13 hod.), PRAHA
Kurz je zaměřen na problematiku vad a poruch povlakových hydroizolací a bílých van. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími vadami a poruchami. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav.
Další informace
Přednáší: Ing. Luboš Káně, Ing. Zdeněk Vávra
Přihláška


JAK SPRÁVNĚ PROJEKTOVAT A PROVÁDĚT PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

22.2.2016 (9-16 hod.), PRAHA
Kurz je zaměřen na problematiku průmyslových podlah, zejména na úskalí jejich návrhu a realizace, na časté vady a poruchy a jejich možnou prevenci. Zvláštní zřetel bude brán na podlahy hromadných garáží a problematiku rovinnosti průmyslových podlah.
Další informace
Přednáší: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc., Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přihláška


JAK SPRÁVNĚ PROJEKTOVAT A PROVÁDĚT PODLAHY V BYTOVÉ A OBČANSKÉ VÝSTAVBĚ
23.2.2016 (9-16 hod.), PRAHA
Kurz je zaměřen na problematiku podlah v bytové a občanské výstavbě, zejména na úskalí jejich návrhu a realizace, na časté vady a poruchy a jejich možnou prevenci. Podlahové potěry, suché skladby podlah a různé typy podlahových krytin (dřevěné podlahy, dlažba, textilní, pružné a laminátové podlahy).
Další informace
Přednáší: Ing. Ladislav Bukovský, Dr. Eduard Justa, Ing. Jiří Picek, Ing. Petr Ptáček, Ph.D., Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přihláška


REKLAMACE A SPORY VE STAVEBNICTVÍ
25.2.2016 (9-13 hod.), PRAHA
Kurz je zaměřen na problematiku řešení sporů a reklamací ve stavebnictví. Budou prezentovány zkušenosti z řešených případů a bude pojednáno o odpovědnosti za vady vzniklé na stavbách, a to včetně dopadů nového občanského zákoníku.
Další informace
Přednáší: Dr. Josef Černohlávek, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Přihláška

podle podkladů pořadatele

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.