Pozvánka na odborné kurzy

Pozvánka na odborné kurzy

(9. 1. 2019) Společnost Betonconsult Vás zve na kurzy – zima, jaro 2019 

 
 
 
 

Pozvánka na odborné kurzy

• PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
28. – 31.1.2019, PRAHA

Čtyřdenní odborný kurz, zaměřený na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Posluchači se seznámí se základy technologie a zkoušení betonu, s konkrétními příklady řešení různých případů sanací a s dalšími souvisejícími tématy. Odborníci z praxe budou hovořit o nejčastějších problémech a možnostech jejich předcházení.
Přihláška a další informace


• TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA – KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST
 4.2.2019, PRAHA

V rámci semináře se seznámíte s právním rámcem výkonu TDI, postavením autorizovaných osob, obsahem a vymezením činnosti TDI, a to i souladu s novelou Stavebního zákona 2018, s postupy a činnostmi v průběhu výstavby, úlohou stavebního deníku atd. Vše z pohledu právníka a současně autorizované osoby. 
Přihláška a další informace


• VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
5.3.2019, PRAHA

Cílem semináře je seznámit posluchače s obsahem novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.a poskytnout přehled nejvýznamnějších změn v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu, s vazbou na navazující a související právní předpisy.
Přihláška a další informace  


• STAVBYVEDOUCÍ – KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST
7.3.2019, PRAHA

Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a práv stavbyvedoucího podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (v aktuálním znění dle poslední novely), a to z pohledu právníka a současně autorizované osoby.
Přihláška a další informace


• VADY A PORUCHY STAVEB – BETONOVÉ KONSTRUKCE
12. – 13.3.2019, PRAHA

Dvoudenní odborný kurz zaměřený na problematiku vad a poruch betonových konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a chybami při realizaci betonových konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav.
Přihláška a další informace


• VADY STAVEBNÍHO DÍLA – DŮKAZY, ODPOVĚDNOST A SPORY
26.3.2019, PRAHA

Seminář je zaměřen na vady stavebních děl. Přednášející budou hovořit o svých zkušenostech z řešení vzniklých sporů, a to jednak z pohledu advokáta či rozhodce a jednak z pohledu znalce. Cílem je poskytnout posluchačům možnost ponaučení ze sporů, které musel podstoupit někdo jiný.
Přihláška a další informace


• VÍCEPRÁCE A ZMĚNY PŘI REALIZACI STAVEB
27.3.2019, PRAHA

Půldenní seminář je zaměřen na vznik tzv. víceprací při zhotovení stavebního díla a to zejména na to, kdy vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení jejich ceny. Téma kurzu je zaměřeno na praktické potřeby všech, kdo se mohou s vícepracemi setkat, ať už jako investoři či jako dodavatelé staveb.
Přihláška a další informace


• NEJAKTUÁLNĚJŠÍ TÉMATA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - VÍCEPRÁCE atd.
27.3.2019, PRAHA

Půldenní kurz je zaměřen na nejfrekventovanější témata z problematiky veřejných zakázek ve stavebnictví – vícepráce a méněpráce, komunikace dodavatele a zadavatele, typická zadávací řízení a další. Témata jsou společná pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek. Lektor bude dále přednášet o svých zkušenostech s nejčastěji řešenými problémy.
Přihláška a další informace

Při účasti na obou kurzech (Vícepráce a Veřejné zakázky) nabízíme
Slevu na vložné


• VADY A PORUCHY STAVEB – OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
28.3.2019, PRAHA

Odborný kurz zaměřený na problematiku vad a poruch ocelových a dřevěných konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a chybami při realizaci těchto konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav.
Přihláška a další informace


Přihlaste se včas a využijte nabídku snížených cen kurzovného! 
Podrobné informace naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy
podle podkladů pořadatele

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.