Pro Olomouc: Radnice měla podat námitky proti rozšíření Šantovky

Pro Olomouc: Radnice měla podat námitky proti rozšíření Šantovky

(7. 2. 2019) Radnice ignoruje územní plán. Ohrožuje město i soukromí občanů

 
 
 
 

Pro Olomouc: Radnice měla podat námitky proti rozšíření Šantovky

Zničené veřejné prostory, přetížená doprava, právní nejistota a narušení soukromí. I to bývá důsledkem nedodržování územního plánu. Rada města dnešním rozhodnutím, nepodat námitky v územním řízení na obří rozšíření OC Galerie Šantovka 2, vytvořila nebezpečný precedens. „Dneškem ztrácí každý občan jistotu, že si jeho soused neotevře na zahradě například šrotoviště nebo spalovnu,“ upozorňuje Tomáš Pejpek z Pro Olomouc.

Rada města Olomouce dne 4. února 2019 rozhodla, že nepodá námitku v územním řízení na zásadní rozšíření obchodního centra Galerie Šantovka 2, ačkoli stavba není v souladu s územním plánem města. „Rada města nepostupuje podle zákona o obcích, který jí, jako zástupci statutárního města, ukládá hájit potřeby občanů města a veřejný zájem a které jsou mimo jiné obsaženy ve veřejně projednaném územním plánu,“ říká Tomáš Pejpek, předseda hnutí ProOlomouc. „To v důsledku znamená právní nejistotu, absenci ochrany zájmů každého občana města, ať už jde o soukromí, majetek či přístupk městské infrastruktuře."

Zelené nábřeží nevznikne. V rozporu s územním plánem

Dostavba obchodního centra je navržena necitlivě vůči prostředí centra města. „Městotvorné využití řek znamená přístupnost nábřeží a řek, kultivaci nábřeží, jejich využití pro městskou rekreaci a zeleň,“ připomíná Pejpek. Tuto vizi reflektuje strategický plán a upřesňuje ji územní plán města v obecných požadavcích i konkrétně na stavebním pozemku obchodního centra. Nábřeží na levém břehu musí být lemované zelení a vybavené cyklostezkou. Projekt naopak navrhuje zastavět budovou levé nábřeží Mlýnského potoka až k vodě. Developer také navrhuje postavit část obchodního centra přímo nad potokem. Územní plán to však výslovně zakazuje. Návrh je v rozporu i s dalšími požadavky územního plánu a podrobnější územní stud

ProOlomouc: Radnice nechrání veřejný zájem

Olomoucká radnice je kvůli ochraně veřejných zájmů a zájmů občanů města ze zákona účastníkem územního řízení. Rada města je o konfliktech projektu Galerie Šantovka 2 s územním i strategickým plánem dobře informovaná. Přesto rozhodla, že námitky neuplatní. Vzniká pochybnost, zda byl návrh obchodního centra magistrátem objektivně posouzen i z jiných pohledů. Například zda znásobení kapacity Šantovky, která je oblíbeným cílem motorizovaných návštěvníků z velkého regionu, nezahltí nadměrně dopravou centrum města a neohrozí kvalitu bydlení i podmínky pro výstavbu na ostatních plochách jižního centra.

Šantovka Tower – stejný případ?
Rozhodnutí předznamenává postoj rady ksouběžnému územnímu řízení na výškovou stavbu Šantovka Tower, která platnému územnímu plánu odporuje též. Oba projekty ignorují i další programové dokumenty města. Rada města se rozhodla, že se tomu nebude bránit, neboť jí developer hrozí vymáháním domnělé škody, kterou si nárokuje na základě "Smlouvy o spolupráci v oblasti infrastruktury a budoucích smlouvách", uzavřené před osmi lety. Smlouva je podle právních posudků, které si radnice pořídila, v rozhodujících částech nevymahatelná.

Řešení byla. Radnice jich záměrně nevyužila
Na zasedání Rady města 28. 1. 2019 požádali zástupci Pro Olomouc, aby změna č. II územního plánu, obnovující výškové limity, byla předložena březnovému zastupitelstvu k projednání, neboť neexistují přesvědčivé důvody pro odklad. Požádali jsme také radu, aby uplatnila v územním řízení na Šantovku Tower a Galerii Šantovka 2 námitky vůči projektu stavby. Navrhli jsme, aby námitku k Šantovce Tower projednalo dodatečně i březnové zastupitelstvo města. Projednání postoje samosprávy k Šantovce Tower vč. otázky ochrany veřejných zájmů slíbil v roce 2013 občanům primátor Martin Novotný. Navrhli jsme rovněž zahájit s developerem jednání o narovnání smlouvy a o společném postupu při úpravě regulačních podmínek územního plánu v lokalitě. Rada města na návrhy neodpověděla. Dnešní rozhodnutí znamená naprostou rezignaci na úkol koordinace stavebního rozvoje města. "Radnice se nestará o kvalitní prostředí a nestojí za svým veřejně projednaným územním plánem a dalšími programovými dokumenty. Rezignace na kontrolu nad rozvojem města se negativně dotkne právních jistot vlastníků nemovitostí a občanů města," uvedl Pejpek.    
tisková zpráva hnutí Pro Olomouc


Související články:
Galerie Šantovka 2  11.9.2018
Další související články najdete ZDE.

Komentáře ke článku

 
 
 
 

8. 2. 2019 00:34:50. Re: Pro Olomouc: Radnice měla podat námitky proti rozšíření Šant... Lea Nardová

  Chtěla bych poznat toho smělce, který se přihlásí do vypsaného výběrového řízení na hlavního architekta města Olomouce. Toto totalitně řízené město žádná odborné názory a doporučení zjevně nepotřebuje. Proč by si nasazovali veš do kožichu?

Dovolím si malou předpověď: město post hlavního architekta obsadí někým, jehož jedinou kvalifikací bude loajalita ke svým chlebodárcům. Čím neschopnější a beznázorvější, tím lépe.
A bude mít co nejvyšší plat a jediný úkol: mlčet a kývat hlavou...
.

8. 2. 2019 08:56:18. Re: Pro Olomouc: Radnice měla podat námitky proti rozšíření Šant... Jitka

  A co závazné stanovisko úřadu územního plánování? Bylo kladné v rozporu s územním plánem? Nebo bylo územní rozhodnutí v rozporu se závazným stanoviskem a územním plánem? Chudáci úředníci, kteří byli díky systémové podjatosti přinuceni strčit hlavu do ohlávky - buď jít proti zákonu, nebo proti zaměstnavateli.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.