Proces Mlynica

Proces Mlynica

Turbínová 13, Bratislava

(25. 5. 2018) Fotografická esej 

   
 
 
 
 

Proces Mlynica

Teoretikové a historikové architektury mnohokrát poukázali na dvojznačný význam fotografie při studiu architektury. Opakuje se zejména fakt, že fotografie má vedle dokumentační role potenciál stavbu vizuálně interpretovat a vytvářet vlastní obrazovou realitu.

Fotografický projekt Mlynica sleduje konverzi objektu ze 60. let 20. století. Zaměřuje se na dokumentaci procesu a finálního stavu. Obě roviny se v obrazovém setu prolínají. Rozdíl mezi fotografiemi procesu a výsledku spočívá v obrazové pointě.

Transformace architektonických forem objektu je zaznamenána pomocí fotografické sekvence. Komparační studie jsou prohloubeny sofistikovanou obměnou obrazových souvislostí. Přiblížení a oddálení pohledů simuluje pohyb v prostoru a současně vytváří různé výřezy reality. Pozornost diváka je vědomě držena v určitém prostoru stavby, není však prvoplánově jasné, co je předmětem našeho zájmu. Do obrazů vstupují stavební stroje, stafáže každodennosti, s ročním obdobím se mění okolní krajina, atmosféru klidu rozvibruje vítr ve větvích stromů, bezčasí střídá temperament slunečného dne, jemné světlo večera. Fotografie se nefixují na dokumentaci stavebních prací. Obrazová logika spočívá v hledání vizuálních vztahů, které se v prostředí stavby odehrávají.

Fotografie procesu stavějí obraz na opačné hierarchii významů. Při frontálním pohledu na fasádu budovy je dominantou červená budka na parkovišti a girlanda z drátů s mikrotenovým sáčkem, ve kterém se odráží slunce. Na pozadí tohoto banálního výjevu ze stavebního prostředí sledujeme fázi, ve které se objekt Mlynice právě nachází. Podobným principem přihlížíme procesu konverze také v interiéru stavby.

Neobvyklá obrazová logika podněcuje imaginaci a intelektuální otevřenost vidět věci mimo tradiční rámce jejich účelnosti. Vzniká příležitost pro obrazové punctum, jak ho popsal teoretik fotografie Roland Barthes v knize Světlá komora. Tento obrazový zásah má svůj psychologický efekt, kdy je divák schopen prostřednictvím osobního prožitku (vyvolaného obrazem) překročit naučené vidění a získat nový vhled do podstaty věcí. Význam spočívá v dekonstrukci zažitých kategorií nebo ověření jejich platnosti skrze proces ryze individuálního zážitku, který je kulturními kategoriemi nepřenositelný. Zdánlivá samoúčelnost uměleckých fotografií tak podporuje uvažování o architektuře jako o živoucím procesu, o konverzi forem, které ztratily svůj původní obsah.

Fotografie procesu jsou rytmicky oddělovány obrazy konečné podoby jednotlivých úseků stavby. V tomto okamžiku se stává hlavním aktérem architektonický prostor, očištěný do základních forem. Architektonická idea je ve snímcích finálního stavu absolutní.

Současná záplava obrazových informací zvyšuje nárok na kvalitu snímků. Obrazová hodnota může spočívat v technické preciznosti stejně jako v banalitě snapshotového momentu. Zkušenost na poli fotografie architektury je za dobu její historie bohatá a možnost důvtipného předání architektonické idey a formy leží ve volbě adekvátního přístupu k tématu. Citlivost vůči architektonickému prostoru vyžaduje kontemplaci a schopnost dočasně s ideou prostoru splynout.
VENDULA TŮMOVÁ 

Adresa / Address: Turbínová 13, Bratislava
Investor: Teslová, s. r. o.
Autor / Author: GutGut /
Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana Benková, Tomáš Vrtek
Spoluautori architektonické studie / Cooperatrors: Roman Žitňanský, Patrícia Botková, Katarína Bergerová
Dodavatel / Contractor: ise, s. r. o.
Termíny / Dates of design and implementation: projekt (2015-2016), realizace (2016-2017)
Plocha stavebního pozemku / Site area: 2676 m2
Zastavěná plocha / Built-up area: 857 m2
Celková čistá užitková plocha objektu / Total net usable area: 3695 m2
Celkový obestavěný prostor / Total enclosed volume: 20 100 m3
Foto: BoysPlayNice

Článek byl publikován v časopise Stavba č. 1/2018, str. 40

Mlynica from gutgut on Vimeo.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

 
 
 
 
48.1724042
17.1567307
Proces Mlynica

Proces Mlynica
Turbínová 13
Bratislava

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.