Rekonstrukce kostela Sv. Mikuláše, NKP

Rekonstrukce kostela Sv. Mikuláše, NKP

 
 
 
 

Rekonstrukce kostela Sv. Mikuláše, NKP

Fotogalerie ke článku (6)

Celá fotogalerie (6)

Kostel byl postaven poblíž středověké tvrze s gotickým obytným palácem (z části se dochoval ve zdivu sýpky zdejšího barokního zámečku) nejspíš v době kolem roku 1364, a to z podnětu bratří Buška, Jana a Václava, pánů z Velhartic, jímž tehdy Čečovice patřily. Původní gotická stavba je řešena jako panská tribunová kaple, jejíž kněžiště splývá s lodí v jeden podélný klenutý prostor bez dělícího vítězného oblouku (dnešní zvonice nad sakristií vznikla teprve v době krátce po roce 1717).
Gotická architektura čečovického kostela je slohově odvozena z katedrální architektury v Porýní. Použitý stavební způsob, jenž vychází z výtvarně působivého spojení neomítaného cihelného zdiva s architektonickými články tesanými z pískovce, poukazuje v tomto případě na vztah příbuznosti se soudobou stavební tvorbou v Bavorsku.
Kamenická práce na gotických architektonických článcích stavby je provedena s mimořádnou zdobností a bohatostí.
Náročnost původního vybavení gotického kostela dokládá například soubor keramických dlaždic s vypouklým reliéfem, oltář v sakristii anebo pozůstatky nástěnných maleb. Ve vrcholu několika gotických oken osvětlujících oltářní prostor zůstaly zachovány dokonce i zbytky středověkých sklomaleb.
Stavba byla nejdříve jako celek staticky zajištěna. Poté byly provedeny související tesařské práce v krovu a další stavební úpravy, byla položena nová střešní krytina. Současně byl restaurován pásový vlys korunní římsy, jehož bohatá výzdoba byla nejvíce ohrožena povětrnostními vlivy. V roce 1998 proběhla celková, restaurátorským způsobem pojatá oprava režného cihelného zdiva včetně restaurování kamenosochařských a architektonických článků západního štítu, které byly ve velmi špatném technickém stavu. Proto bylo nutné několik částí volné kružby lemující obvod štítu sejmout a nahradit je výdusky (kopiemi) z umělého kamene. Na sklonku téhož roku bylo zahájeno i restaurování pozůstatku středověkých okenních sklomaleb. V roce 1999 byly dokončeny opravy režného zdiva společně s restaurováním všech zbývajících architektonických článků vnějšího pláště stavby. Mimo jiné byly opraveny i vnější omítky věže. Zasklení gotických oken bylo výtvarně zrekonstruováno, stejně tak i dveře jižního vstupního portálu. Práce prováděné v roce 2000 se týkaly restaurování interiéru. Na stěnách a klenbách se sice dochovala na několika místech lineární gotická malba provedená na původních středověkých omítkách, ale svým rozsahem převažují pozůstatky nástěnných maleb z počátku 17. století. Během obnovy byl na východní straně od vstupního portálu do kostela objeven ještě malovaný iluzivní oltář (retabulum s nástavcem), pocházející z doby kolem poloviny 18. století. Závěrečné restaurátorské a dokončovací práce byly provedeny na začátku roku 2001.
Dochované části barokního mobiliáře — hlavní oltář a kazatelna se restaurují samostatně s předpokladem jejich opětovného umístění do interiéru kostela v roce 2001 nebo 2002.


Adresa: Čečovice (u Horšovského Týna), okr. Domažlice
Investor: Farní úřad římskokatolický Staňkov, zastoupený P. V. Müllerem
Architekt: DaM, s. r. o. — Petr Malinský
Statika: Jindřich Rineš
Klimatologie: Jan Červenák
Elektro: Bohumil Tejnor
Památkový dohled: SPÚ — Plzeň, Ludmila Drncová, SÚPP Praha — Miloš Solař, Vratislav Nejedlý
Dodavatel: GEMA ART, s. r. o. — Kamil Bahbouh
Stavební práce: Škopek, s. r. o., Horšovský Týn — pan Lengal, pan Ircing
Malířské restaurátorské práce: Petr, Tomáš, Šárka a Vlastimil Bergerovi
Kamenosochařské restaurátorské práce: Jan Bradna, Jiří Novotný, Petr Justa
Odborné kamenické a zednické práce: Jiří Šlégl
Restaurování gotických sklomaleb a vitráže zbývajících oken: Dagmar Voláková
Restaurátorské kovářské práce: Jiří Muck, Jan Buňka
Osvětlení interiéru: Esagono, s. r. o., Praha
Projekt: 19994-1995
Realizace: 01-06/2001
Zastavěná plocha: cca 120 m2

Stavební náklady
Celkové náklady: cca 14 mil. Kč
- převážně hrazené z rozpočtu MK ČR v rámci „Programu záchrany architektonického dědictví“, kostel je od r. 1999 Národní kulturní památka.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.