Sídliště Ďáblice ochrání územní studie

Sídliště Ďáblice ochrání územní studie

(21. 6. 2018) Studie by se mohla stát vzorem přístupu k pražským sídlištím

 
 
 
 

Sídliště Ďáblice ochrání územní studie

Pražští radní dne 19. června 2018 Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) uložili vypracovat územní studii pro sídliště Ďáblice. Studie by měla vytipovat místa, kde lze doplnit zástavbu tak, aby se nenarušil charakter sídliště, které má oceňované urbanistické řešení, množství zeleně i zajištěnou infrastrukturu. Mohla by se tak stát vzorem přístupu k pražským sídlištím.

„Sídliště Ďáblice nepochybně patří mezi kvalitní a promyšlenou pražskou zástavbu, která by měla být dobře ochráněna. Věřím, že společně s městkou částí Praha 8 a obyvateli sídliště Ďáblice se nám podaří nalézt to nejlepší možné řešení,“ říká Petra Kolínská, náměstkyně primátorky.

Přestože je sídliště považováno za stabilizované území, tak se jeho proměny odehrávají nekoordinovaně a mnohdy tak ohrožují jeho jedinečné vlastnosti. Územní studie by proto měla tyto hodnoty pojmenovat a chránit je. Studie proto navrhne například koncepci veřejných prostranství včetně parků, veřejné vybavenosti a infrastruktury. Zároveň by také měla vytipovat místa, kde je možné ještě zástavbu doplnit včetně možné výšky, kapacity a způsobu využití. Hotová studie bude podkladem pro rozhodování v území a také podkladem pro Plán revitalizace. (Studií řešené území o velikosti 121 hektarů je znázorněno v přiložené mapce.)

„Studie bude mít hlavní úkol, a to chránit sídliště Ďáblice, tak aby se zachovala jeho jedinečná identita. Tento přístup a metodiku bychom rádi aplikovali v budoucnu i na další pražská sídliště,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Zpracovatele studie vybere IPR ve veřejné soutěži.
Při zpracování analýz i návrhu studie se počítá se tím, že k plánování budou přizváni i místní obyvatelé, podobně jako tomu bylo například na sídlišti Vybíralka na Černém Mostě.

Území studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. Cena za vypracování studie se pohybuje okolo 2 000 000,- Kč.

K výstavbě na sídlišti Ďáblice se také vyjádřilo Zastupitelstvo HMP dne 14. 9. 2017 usnesením č. 29/91, ve kterém “nesouhlasí s výstavbou vysokopodlažních budov v ulicích Střelničná 1347, Tanvaldská 1347, Frýdlantská 1351, Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625 na Praze 8”.

Sídliště Ďáblice dle vítězného návrhu Vlastimila Durdíka a Jiřího Novotného z roku 1963 rozpracovali Josef Polák, Vojtěch Šalda a hlavní architekt souboru Viktor Tuček.

Harmonogram:
• Odevzdání návrhu studie ke kontrole pořizovateli – polovina února 2019
• Odevzdání návrhu studie k projednání – začátek května 2019 

tisková zpráva IPR

 
 
 
 

22. 6. 2018 10:32:21. Re: Sídliště Ďáblice ochrání územní studie - starou belu... Lea Nardová

  Ušlechtilá myšlenka. Územní studie nic neochrání, protože to zkrátka neumí... Divím se, že to paní náměstkyni nikdo neřekl a že ona věší obyvatelům Ďablic bulíky na nos...
Územní studie je nezávazný územně plánovací podklad, který se nemusí s nikým projednávat, který zastupitelé neschvalují, jen kývnou na zařazení do eviodence ÚP činnosti. Je to podklad který lze kdykoliv v budoucnosti (například po politickém kotrmelci, nebo na základě přesvědčovacího talentu nějakého developera) zcela jednoduše zrušit a nahradit územní studií novou...
Ale možná jsou v Praze samí čestní, ušlechtilí, nezáludní, neziskuchtiví občané, politici, developeři atd, kteří táhnou za jeden ušlechtilý provaz. Pak by pohádka o územní studii, která umí ochránit nějaké urbanistické hodnoty mohla zafungovat...
A tu o Červené Karkulce znáte?

22. 6. 2018 20:26:40. Re: Re: Sídliště Ďáblice ochrání územní studie - starou belu... Jitka

  Máte ode mne plný počet bodú. Jediné, co by mohlo pomoci, je okamžité vyhlášení stavební uzávěry až do doby, kdy by byl na základě územní studie schválen regulační plán. Ale to už není jen pohádka, to je utopie.

24. 6. 2018 22:05:48. Re: Re: Re: Sídliště Ďáblice ochrání územní studie - starou belu... Lea Nardová

  Jen jeden z mnoha příkladů, jak absurdní je "vědeckost" našeho současného územního plánování. Ta vědeckost neslouží k moudřejšímu nakládání s územím, ani pro vytváření lepších podmínek pro život. Ale zato vytváří skvělé předpoklady ke snadné manipulaci s těmi, kteří do jeho tajů nemají šanci proniknout. To je cca 99,9% populace ČR.
Je současná garnitura MMR ČR tak naivní? Nebo nedokáže překročit stín Sklenářů a Tunků? Anebo, že by v tom bylo něco úplně jiného?
Pak je na místě se ptát:: "Cui bono?"

23. 6. 2018 18:34:04. Re: Sídliště Ďáblice ochrání územní studie. marek

  Souhlasím s předchozím. Realita je ještě horší. Bulíky na nos obyvatelům Prahy (nejen v Ďáblicích) věší také ředitel IPR a zpracovatel nyní projednávaného Metropolitního plánu, kterým bude kvalitnější koncepce ověřená studiemi a regulačními plány blokována.
Stavební uzávěry do ověření územ.studiemi pro cca 10 tzv. velkých rozvojových území Prahy určené v konceptu Úz.Plánu Prahy ( ÚRM HMP, přibl. r.2009) se nejen ruší mj. změnami Úz. plánu. Dříve jsou pozemky prodávány developerům, pak se dohaduje funkce a koncepce. Nedávno pozemek na Nám. Republiky, dříve mnohé další.
24. 6. 2018 22:51:08. Re: Sídliště Ďáblice ochrání územní studie. LEA Nardová

  Česká sídliště v době socialismu si byla podobná jako vejce vejci. Ale jen na první pohled, a jen pro laika. Když odhlédneme od chudokrevnosti architektonických prvků, překvapivě zjistíme, že některá nestála za nic, některá byla lepší, a některá až převapivě životná. Věcně i časově.
Ale všechna měla svého tvůrce, svoji myšlenku, svoji koncepci, která byla závaznými územně plánovacím nástroji (ÚPD + ÚR) potvrzena a také chráněna!
Ne, nejde o to staromilsky petrifikovat urbanistický celek na věky věků ámen. Mění se doba, životní styl, potřeby...inovace a proměny detailů jsou samozřejmě zákonité a nutné. Ale je k tomu zapotřebí používat legitimní nástroje...které i při řešení detailu, bude vycházet z analýzy celého sídliště a všech jeho aspektů (vč. sociálních). Bez hlubokého poznání založené koncepce hrozí nebezpečí, že zlepšení detailu může znamenat znehodnocení celku. A pustit se do toho bez účasti obyvatel, je výraz arogance a cesta do pekel.
Je rozdíl, jestli inovujeme aditivně rostlou městskou strukturu, anebo obytnou čtvrt vzniklou v jedné době a na základě jednotícíc koncepce. Tento zásadní rozdíl je bohužel pod rozlišovací schopností současného územní plánování...v obou případech jde o území stabilizované...kde jsou drobné přístavby atd. možné... Ale způsob, jak prokázat jejich potřebu, nutnost, účelnost, neškodlivost, to ponechává na developerech a stavebních úřadech.
Jednu epochu "zahušťování sídlišť jsme už v době agónie socialismu prožili. Jak je vidět, nic jsme si z té neblahé zkušenosti neodnesli... Totiž to, že si panelová sídliště zaslouží specifický územně plánovací a stavebně právní přístup k jejich nepochybně nezbytné inovaci.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.