Továrna Dělnická

Továrna Dělnická

 
 
 
 

Továrna Dělnická

Základní informace o konverzi a dostavbě bývalé továrny v Holešovicích na univerzální nájemní prostor.

„Továrna“ Dělnická

Adresa: Dělnická 43/č.p.475, Praha 7

Investor: Richard Balous

TDI: Alfred Stránský

Projektant: Karásek, Novotný — architekti, atelier KAVA

Architektonické řešení: Tomáš Novotný, Jiří Opočenský

Stavební část: Tomáš Novotný, Jiří Opočenský

Statická část: Michal Rybáček

Zdravotechnika: Věra Tomášová

Elektroinstalace: Ivan Hovorka

Ústřední topení: Martin Beneš

Požární zpráva: Michaela Vacková

Dodavatel: Jaroslav Rybář — Stavební kancelář

Okna: O.K. OKNA, s. r. o

Lité podlahy: PLASTSERVIS

Podlahy Cetris: JUMAR, s. r. o

Zdravotní instalace: AQUATOP
Topení: AQUATOP

Elektro: P. RYBÁŘ

Zámečnické konstrukce: APEKOV
Dělící stěny: GRADUS

Světlíky: POLYMONTAS JABLONEC

Izolace střechy: POLYMONTAS JABLONEC

Továrna — administrativa: 820 m2

Vinotéka: 200 m2
Atelier: 120 m2
 
STAVEBNÍ NÁKLADY:

Továrna celkem: 7,5 mil Kč

 
 

Továrna“ Dělnická

— základní informace o konverzi a dostavbě bývalé továrny v Holešovicích na univerzální nájemní prostor

Tovární objekt z roku 1911 je součástí komplexu budov v holešovickém bloku, které postupně investor RB odkupuje od majitelů s jednoznačným záměrem. V duchu soudobé proměny dolních Holešovic na jedno z nových pražských kulturních center, kdy probíhá, nebo je v přípravě, konverze velkých průmyslových celků — nádraží, jatka, pivovar, mlýny nebo přístav — rehabilitace původního stavu, tzn. vyčištění halových dispozic a uvolnění dvorů očištěním domů od pozdějších přístaveb.

 
POPIS

Tovární objekt s plochou střechou s lepenkovou krytinou je v uliční frontě sevřen z obou stran vyššími sousedy, rohovým čtyřpodlažním činžovním domem z přelomu 19. a 20.století a šestipatrovým družstevním domem ze šedesátých let minulého století. Součástí areálu kromě továrního objektu jsou činžovní dům do ulice Komunardů, dvorní romantický objekt původní kotelny a navazující objekt garáží.

 

Továrna postavená v roce 1921 (dle plánů z roku 1911) v posledních letech sloužila jako prodejna, projekční a kancelářské prostory podniku INTERIER a. s. V roce 1996 byla naposledy stavebně upravována dle projektů Atelieru M ing. Stanislava Marka. Jedná se o podsklepený, třípodlažní zděný halový objekt s vysunutým samostatným objemem schodiště. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s trámovými žb.stropy, Hlavní objekt je částečně podsklepen, v průběhu let ve dvorní části nastavovaný chaotickými přístavbami.

 

Kotelna — podsklepený objekt dílen v přízemí s vyšším centrálním prostorem zakončeným lucernou, sevřeným dvěma křídly s plochou střechou se světlíky. V posledních letech sloužil jako dílny a sklady.

 

Garáže — k dílnám přilehlý sdružený prostor čtyř individuálních garáží s pultovou střechou se samostatným vstupem ze dvora .

 
ZADÁNÍ

Zadáním investora bylo rehabilitovat a uvolnit architektonicky vzácný prostor továrních hal vybouráním stávajících dělících stěn s ponecháním jeho dosavadní tzn. administrativní funkce. Oproti původním představám investora, uvolnit dvůr zbouráním přístaveb, projekt řešil jejich rekonstrukci a nástavbu v posledním podlaží.

 
REALIZACE

Halový prostor v přízemí, využívaný stejně jako dosud pro účely reprezentační a obchodní, byl rozšířen o část suterénu, optickým i fyzickým propojením, vybouráním jednoho pole stropní desky při uliční fasádě. Prostory jsou spojeny novým ocelovým schodištěm. Zbytek suterénu byl oddělen příčkou, vymezující prostor skladu a archivu, přístupný ze schodiště. V prostoru schodiště jsou umístěny centrální počítačový server a technická místnost.

 

V hale přízemí je zřízen recepční pult a dvě samostatné prosklené buňky hovoren, osvětlené a odvětrané do otevřeného průjezdu. V obou prostorách dvorního traktu byly zbudovány přeorganizováním dělících stěn nová kancelář s vazbou na archiv a samostatná čajová kuchyňka, přístupné z prostoru schodiště.

 

Dvě volná patra budou využívána, tak jako dosud, jako univerzální kancelářský prostor. Ve stávajícím přístavku, stejně jako jeho nástavbě, byly vybudovány individuální kanceláře, spojené s halovým prostorem prosklenou stěnou vestavěnou do otvorů původních továrních oken, s vybouráním parapetu.

 

Schodiště zůstává v původním stavu s opravou nášlapné vrstvy. Osvětleno a větráno bude novými okny ve stávajících otvorech, v přízemí jsou navrženy nové únikové dveře do prostoru sousedního dvora.

 

Stávající hygienické zázemí na mezipodestách schodiště bylo kompletně zrekonstruováno, nad čajovou kuchyňkou a místností úklidu na poslední mezipodestě byl zbudován prostor pro osazení plynových kotlů. Fasáda objektu byla v minulosti nevhodně zjednodušena a opatřena břízolitovou omítkou. Původní pevná ocelová okna s čtvercovým rastrem a větracími křídly jsou opatřena jednoduchým zasklením, vnitřní dřevěná okna, rovněž s jednoduchým zasklením byla přidána dodatečně. Tato vnitřní okna byla nahrazena novými, rovněž dřevěnými z europrofilů, zasklenými izolačním dvojsklem. Při poslední rekonstrukci byla provedena výměna okenních výplní — výkladců a vjezdových vrat v přízemí. Projekt uvažoval s ponecháním takto upraveného a schváleného parteru, včetně využití zbudovaného schváleného bezbariérového vstupu v rámci vybourání a snížení úrovně podlahy v prvním stropním poli.

 

Fasáda dvora byla opravena obdobným způsobem, původní „průmyslová“ okna byla obnovena, v přístavku osazena okna nová dřevěná z europrofilů s izolačním dvojsklem. Původní továrna byla opatřena novou omítkou včetně barevného nátěru, schodišťový trakt je navýšen novou atikou, přístavek je opatřen dodatečnou tepelnou izolací a měl být obložen fasádním systémem Cetris. Od tohoto řešení bylo dodatečně upuštěno, a přístavek byl opatřen kontaktním zateplovacím systémem.

 

Stávající střešní plášť byl kompletně nahrazen novou skladbou na principu obrácené střechy. Nad přízemním přístavkem byla zbudována terasa s pochozím dřevěným roštem.

 

Architektonický výraz nových prvků — tzn. dvorní vestavby — by měl být naprosto soudobý, tedy odpovídající době vzniku, proto navrhovaný odvětraný fasádní systém Cetris a okna s novým členěním, v kontrastu s původním objemem továrního objektu. Interiér pracuje s upravovanými betonovými povrchy, doplněnými soudobými materiály — barevnými sádrokartonovými a polykarbonátovými příčkami, překližkou, podlahovými deskami cetris, gumou a přírodním linem.

 

V 1.etapě byl dokončen tovární objekt a celý pronajat firmě MEDIACOM jako kancelářská a reprezentační budova. Vzápětí po kolaudaci a nastěhování nájemce byl suterén zaplaven spodní vodou při srpnových povodních a v rámci popovodňových úprav byl interiér upraven.

 

Nad garážemi byl vybudován ateliér, přístupný samostatně ze dvora a přes terasu, a rovněž ihned pronajat. Dokončena je adaptace kotelny na vinotéku klubový prostor s prodejnou a bankou vín.

 
 

Publikováno v Architektuře 2003.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Administrativa

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.