Veřejná debata: SEFO & Legitimita architektonických soutěží

Veřejná debata: SEFO & Legitimita architektonických soutěží

(19. 3. 2019) Veřejná odborná debata na téma: Středoevropské fórum Olomouc – ve Veletržním Paláci 18. března

 
 
 
 

Veřejná debata: SEFO & Legitimita architektonických soutěží

KDY: 18. 3. 2019, od 15:30 hod.
KDE: Malá dvorana Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 
Pořádá: Ministerstvo kultury České republiky a Národní galerie Praha

Veřejná odborná debata na téma:
Středoevropské fórum Olomouc a Legitimita architektonických soutěží na veřejnoprávní budovy v historickém prostoru města.

Panelová diskuse s architekty a odborníky, která má pomoci objasnit témata, jež veřejnost vnímá jako problematická a nesrozumitelná. Ministerstvo kultury tak otevírá téma transparentní legislativy v této oblasti a jeho zodpovědnosti za vložené finance do kulturních projektů.

Svoji účast přislíbili významné osobnosti jako architektka Eva Jiřičná, architekt Petr Kolář, historik umění a generální ředitel Národní galerie Praha Jiří Fajt, historik umění a šéfkurátor Moravská galerie v Brně Ondřej Chrobák, architekt Luděk Sekyra a mnoho dalších.

podle podkladů pořadatele

___

Rada galerií ČR reaguje na pondělní diskusi o SEFO Rada galerí ČR, z. s. vydala prohlášení k diskusi „Středoevropské fórum Olomouc & Legitimita architektonických soutěží na veřejnoprávní budvy v historickém prostoru města”, kterou uspořádalo Ministerstvo kultury ĆR v pondělí 18. března v Malé dvoraně Veletržního paláce Národní galerie v Praze.

PROHLÁŠENÍ RADY GALERIÍ ČR  
V Praze dne 18. března 2019.

Rada galerií České republiky, z. s. (dále jen RG ČR) reaguje tímto prohlášením na veřejnou debatu “Středoevropské fórum Olomouc & Legitimita architektonických soutěží na veřejnoprávní budovy v historickém prostoru města”, kterou uspořádalo Ministerstvo kultury ĆR v pondělí 18. března v Malé dvoraně Veletržního paláce Národní galerie v Praze.

Organizace této panelové diskuze byla realizována v krátkém termínu a neočekávaně. Za velmi překvapivé hodnotíme výběr diskutujících a z našeho pohledu je však neakceptovatelné, že se diskuse nemohl zúčastnit zástupce Muzea umění v Olomouci a nebylo mu umožněno prezentovat stanovisko instituce. Tento přístup je v rozporu s vyjádřením ministra kultury doc. Antonína Staňka, kterým vyzval k debatě o situaci kolem Středoevropského fóra Olomouc (dále jen “SEFO”). V mnohých aspektech byly patrné manipulativní tendence, které zavdávají pocitům cílené účelovosti celé akce zaměřené proti samotné instituci.   

RG ČR vysoce oceňuje ideový záměr SEFO; na celém projektu je třeba vyzdvihnout odbornou erudici Muzea umění Olomouc. Jedná se o projekt dlouhodobý a v českém prostředí ojedinělý, který významným způsobem kontextualizuje české umění ve středoevropském prostoru v rovině prezentační, vědecké, dokumentační, publikační atd. V této souvislosti je také nutné připomenout akviziční činnost Muzea umění v Olomouci, která je takto zaměřena již 12 let a významným způsobem obohatila české sbírky o mimořádně významná a hodnotná mezinárodní díla.  RG ČR pevně věří, že nadnárodně zaměřený program SEFA je pro Olomouc a Českou republiku přínosný.

RG ČR má přehled o dosavadních krocích učiněných v minulém desetiletí. Stávající diskusi k architektonické podobě budoucí budovy SEFO považujeme za přínosnou, přestože se domníváme, že k záměru Ministerstva kultury ČR vyhlásit novou architektonickou soutěž je nutné zaujmout především právní stanovisko. Z architektonického, urbanistického i uměnovědného  pohledu se ztotožňujeme s většinou diskutujících a architektonickou soutěž chápeme jako nejvhodnější nástroj k dosažení nejlepších výsledků. V případě SEFA je situace však velmi složitá, o čemž svědčí i prezentované stanovisko samotné České komory architektů, která doporučuje realizaci návrhu arch. Jana Šépky.

RG ČR si uvědomuje politickou odpovědnost ministra kultury, odpovědnost Ministerstva kultury ČR a zároveň odpovědnost Muzea umění Olomouc. Všechny zúčastněné (včetně ČKA) proto vyzýváme, aby zahájili věcný interní dialog, který povede k vyřešení obtížné situace a současně umožní realizovat záměr SEFO.

Rada galerií České republiky, z. s. je profesní sdružení galerií – muzeí umění, která zastřešuje na tři desítky nejvýznamnějších institucí, jejichž zřizovateli jsou kraje, města nebo ministerstvo kultury.
Jiří Jůza.
Předseda RG ČR.

Prohlášení je možné stáhnout zde.

(Zdroj: http://rgcr.cz)

Komentáře ke článku

 
 
 
 

15. 3. 2019 08:08:32. Re: Veřejná debata: SEFO . Přední odborník Brouk Pytlík
15. 3. 2019 16:14:18. Re: Re: Veřejná debata: SEFO . Lea Nardová

20. 3. 2019 00:43:51. Re: Veřejná debata: SEFO . Nick

 
 
 
 

15. 3. 2019 08:08:32. Re: Veřejná debata: SEFO . Přední odborník Brouk Pytlík

  To bude super diskuse. Z Muzea umění Olomouc nepozvalo Ministerstvo kultury ani nohu.

15. 3. 2019 16:14:18. Re: Re: Veřejná debata: SEFO . Lea Nardová

  A z České komora architektů, která v proces upřípravy soutěže potvrzuje regulérnost či neregulernost aechitektonické soutěže, také nikdo...

19. 3. 2019 11:49:39. Re: Veřejná debata: SEFO - prohlášení Rady galerií ČR. Redakce

  Rada galerií ČR reagovala na pondělní diskusi o SEFO prohlášením. Jeho znění najdete v článku.

20. 3. 2019 00:43:51. Re: Veřejná debata: SEFO . Nick

  Možná, že by Muzeum umění v Olomouci s podporou Min. kultu. mohlo uspořádat debatu o budoucnosti NG jako pobočky Centre Pompidou a v návaznosti na to další diskusi o ojedinělé službě veřejnosti - nedostupnosti Moravské galerie během dvou dnů v týdnu (po+út). Obě diskuse samozřejmě bez účasti dotčených institucí.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.