Výběrové řízení na českou účast na Pražském Quadriennale 2015

Výběrové řízení na českou účast na Pražském Quadriennale 2015

 
 
 
 

Výběrové řízení na českou účast na Pražském Quadriennale 2015

Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem vyhlašuje výběrové řízení na projekt a realizaci české prezentace v rámci 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, které se bude konat v červnu 2015.

Zájemci mohou přihlásit projekt zahrnující dvě sekce – Sekci zemí a regionů a výstavu Prostor (o divadelní architektuře a prostoru) dohromady anebo projekt pro jednu ze sekcí, dle Umělecké koncepce PQ ’15.

Koncepce PQ ’15 se zaměřuje na scénografii jako Sdílený Prostor – prostor, který ovlivňuje (určuje) vztahy mezi lidmi, prostor, který je místem, vybízejícím k vytváření vztahů, a především prostor, který poskytuje platformu pro sdílení – myšlenek, příběhů i společenské odpovědnosti. PQ ’15 vyzývá účastníky, aby se zabývali scénografií coby performativním prostředím, které v současném divadle ovlivňuje prostorové a mentální vazby a vazby mezi představením a publikem. Hlavní témata Hudba Počasí Politika poukazují na neviditelné scénografie – prostředí, která nás hluboce ovlivňují, přestože často nejsou hmatatelná.“

Předložené návrhy na českou reprezentaci by měly představit inovativní projekty, umělce a odborníky v celé šíři současné scénografie - od scénického umění, přes kostýmní, světelný a zvukový design a divadelní architekturu až po nové scénografické přístupy, jako site specific, aplikovaná scénografie, pouliční performance, kostým jako performance a mnohé další, a to v kontextu současných trendů v divadle, tanci a opeře, ale i v dalších výtvarných a kulturních oborech pracujících se scénickou akcí v širším významu.

                                                           Podmínky
Předložený projekt musí obsahovat:
1. podrobnou kurátorskou koncepci včetně hlavního tématu, instalačního pojetí a kontextuálních aspektů expozice a tvůrčího týmu
2. základní návrh ideje vizuálního řešení expozic/e (alespoň v textové formě) - průměrná velikost expozice v Sekci zemí a regionů je 25-50 m2
3. předpokládaný položkový rozpočet na expozici/e. Horní finanční hranice příspěvku MK ČR pro expozici v Sekci zemí a regionů je 750 000 Kč a v sekci Prostor 200 000 Kč. Rozpočet musí obsáhnout veškeré předpokládané náklady (tedy autorské honoráře, výrobu, realizaci, transport, aj.). V případě rozpočtu převyšujícím uvedené částky musí žadatel uvést v rozpočtu konkrétní plán zajištění finanční participace z jiných zdrojů.
4. Životopis kurátora/ů nebo autora/ů s přehledem dosavadní činnosti
5. Vyplněnou a podepsanou přihlášku


Na internetových stránkách Pražského Quadriennale www.pq.cz jsou k dispozici potřebné přílohy:

1. Umělecká koncepce PQ 2015
2. Statut PQ 2015
3. Předpokládané prostory PQ 2015
4. Kritické ohlasy na PQ 2011
5. Složení výběrové komise
6. Přihláška do soutěže

Termín vyhlášení výběrového řízení je totožný s termínem vyhlášení PQ 2015, které proběhl 26. září 2013.

Termín přihlášek: 30. listopadu 2013
Po tomto termínu předložené (rozhoduje razítko pošty) či neúplné projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Projekt zpracovaný podle výše uvedených podmínek musí být zaslán v jednom vyhotovení výhradně poštou doporučeně na adresu:
Pražské Quadriennale, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 110 00

Další informace: Alice Doleželová, hlavní koordinátorka PQ, pq@pq.cz, tel. 224 809 102

Složení výběrové komise:

Jan Dušek
Daniel Dvořák
Marie Jirásková
Kamila Polívková
Marta Roszkopfová
Nataša Zichová
Tomáš Žižka

PQ 2011
Text vyhlášení PQ'15:

Pražské Quadriennale 2015 propojí hudbu, počasí a politiku; připraví novou mapu pro centrum metropole

V Praze, 26. září 2013 - Už ne jednou za čtyři roky, ale vlastně celé čtyři roky. Už ne jedna hlavní základna, ale více míst v centru Prahy. A ještě větší důraz na prostor, který sdílí tvůrci s diváky, na odhalování nových významů a sdílení myšlenek, zkušeností a příběhů. Vše, co se osvědčilo na Pražském Quadriennale (PQ) scénografie a divadelního prostoru před dvěma lety, bude rozvíjeno i při dalším konání v roce 2015. Navíc přibude řada novinek, které největší světové setkání scénografů a divadelních profesionálů více přimknou k centru města, jeho návštěvníkům a obyvatelům. Těch se ostatně PQ 2015, které se uskuteční mezi 18. a 28. červnem, bude týkat už samotnou volbou hlavního tématu: Hudba, počasí a politika.

Jak bude v rámci ústřední expozice Sekce zemí a regionů vypadat český „pavilon“, je předmětem výběrového řízení, jež bylo vyhlášeno 26. září, uzávěrka přihlášek je 30. listopadu. Na obsahu i podobě začínají dneškem pracovat i v zahraničí - očekává se, že PQ se podobně jako v roce 2011 zúčastní přes 70 zemí a více než 5 000 delegátů. A to při celkovém počtu více než 50 000 návštěvníků. O jejich pozornost budou usilovat komisaři nadcházejícího PQ, jako jsou režisér Jiří Heřman (Scénografie a hudba), uznávaný scénograf Simon Banham (Scénografie a počasí) nebo brazilská scénografka a kostýmní výtvarnice Aby Cohen (Scénografie a politika).

„V roce 2011 jsme se zaměřili na interdisciplinární zkoumání scénografie s výrazným důrazem na vizuální aspekty a souvislosti se současným výtvarným uměním. Pro PQ 2015 je hlavním tématem scénografie jako způsob utváření prostoru, který ovlivňuje navození i další prožívání vztahu mezi místem a jeho obyvateli, vazeb mezi nimi a způsobu našeho života v daném místě. A to prostřednictvím neviditelných aspektů ovlivňujících scénografii - přírodních, estetických, eticko-společenských. Ty symbolizují naše tematické linie pro národní expozice – Hudba, Počasí, Politika a Prostor,“ říká Sodja Lotker, umělecká ředitelka Pražského Quadriennale. Jeho tradičním vyhlašovatelem a organizátorem je Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Institutu umění - Divadelního ústavu. Více informací na www.pq.cz.

Protože PQ vztahuje scénografii jak k divadelnímu, tak k veřejnému prostoru, většina chystaných projektů se bezprostředně dotkne i obyvatel a návštěvníků Prahy. „Naše nové prostorové uspořádání na mnoha místech centra, s různorodou historií a významem jako je Colloredo-Mansfeldský palác či Pražská křižovatka, přímo vybízejí kurátory vystavujících zemí, aby své expozice vztáhli k lokálním aspektům, k Praze a jejím obyvatelům. Tím na jedenáct dní vznikne nová mapa centra metropole,“ vysvětluje ředitelka pořádajícího Institutu umění-Divadelního ústavu a celého PQ Pavla Petrová.

PQ 2015 bude znovu výjimečné koncentrací prací i účastí předních osobností světového divadla a umění obecně i řadou mezinárodních projektů, jež samotné výstavě předcházejí. Tím nejvýznamnějším je tříletý projekt SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika, do kterého PQ jako hlavní organizátor zapojilo mnoho dalších evropských institucí, například londýnské Victoria and Albert Museum, švýcarskou Pro Helvetia či pražskou DAMU. Jádrem projektu jsou symposia a výstavy po celé Evropě, důležitou součástí je také edukační projekt pro studenty SpaceLab.

Práce na PQ 2015 probíhají prakticky od skončení Pražského Quadriennale 2011. Od té doby se tým PQ kontinuálně věnuje také organizaci mezinárodních symposií, vzdělávacích projektů a zahraničních odborných exkurzí pro studenty i profesionály a produkci vlastních uměleckých projektů. Pražské Quadriennale tak již není jen jméno spjaté s mezinárodní výstavou, ale celosvětovou platformou pro současnou scénografii.

Ačkoliv se Pražské Quadriennale koná až za bezmála dva roky, už nyní jsou známé klíčové programové body. Všechny osy zaměřené na hlavní téma PQ 2015, tedy hudba, počasí a politika, budou „vyprávěny“ v rámci Sekce zemí a regionů nápaditými výstavami v režii hlavních komisařů. Na vznik (divadelního) prostoru se zaměří oblíbená architektonická sekce pod novým názvem Prostor, již kurátorsky povede Serge von Arx, norský architekt a scénograf proslavený například spoluprací s režisérem Robertem Wilsonem. Chybět nebudou ani v roce 2011 hojně navštívené Studentská sekce, studentské workshopy a představení nebo přednášky PQ Talks s atraktivními hosty. Během komponovaného projektu PQ dětem si na své přijdou celé rodiny.

Zvláštní pozornost k sobě poutají už nyní tři kurátorské experimentální projekty. Předměty kurátora Tomáše Svobody budou zkoumat scénografické rekvizity, sochy, modely, instalace a jejich příběhy… Výstava Tvůrci pod vedením islandské režisérky, scénografky a kostýmní výtvarnice Rebekky A. Ingimundardóttir pro změnu představí samotné tvůrce a jejich roli v tvůrčím procesu. Konečně živé expozice ve veřejném prostoru s názvem Kmeny pod vedením komisařky (a zároveň umělecké ředitelky PQ) Sodji Lotker opanují na jedenáct dní vybrané pražské náměstí.

„Z uvedeného výčtu je zřejmé, že Pražské Quadriennale opět změní život v centru Prahy. Některé projekty vzniknou přímo na míru PQ, jiné přivezeme po jejich úspěchu na mezinárodních přehlídkách a výstavách. Soudíme, že podobně koncipovanou, rozsáhlou a zvučnými jmény nabitou akci Praha dosud nezažila,“ říká Daniela Pařízková, výkonná ředitelka PQ.

Spojení se skutečnými hvězdami světové scény dokazuje PQ už v případě konference Staging the Spectacular: Designing for Stadiums and Festivals. Ta se uskuteční 21. listopadu ve Victoria and Albert Museum v Londýně. Přednášet budou scénografové a tvůrci spojení nejen s divadelní scénografií, ale také se světovými hudebními hvězdami - například Es Devlin (spolupracovnice například Muse, Kanye Westa, Rihanny či scénografka Olympijského ceremoniálu v Londýně), Willie Williams (U2, Rolling Stones, David Bowie) nebo Misty Buckley (Coldplay nebo Anastasia).

Dříve a pro tuzemské zájemce blíže bude scénografické symposium Vrstvení reality: Právo na masku. 31. října až 1. listopadu ve Studiu Hrdinů (Veletržní palác) proběhne historicky první maskované sympozium, jež si bude mimo jiné všímat proměn, skrývání a zmizení, ale také odhalování. Teorie? Kdepak – stačí si všimnout, kolik aktivistických skupin maskování, často stylizované, využívá: Guerilla Girls, Anonymous nebo Pussy Riot. „Masky se staly nejen známkou svobody, nezávislosti a anonymity, ale zároveň zpochybňují samotnou realitu,“ vysvětluje spoluautorka koncepce, Sodja Lotker.

Pražské Quadriennale již podruhé získalo podporu Evropské unie v rámci víceletých grantů programu Kultura EU. Z celkového počtu 80 přihlášených a 14 podpořených projektů s projektem SharedSpace uspělo v rámci víceletých projektů jako jediná organizace z ČR. „Pro Pražské Quadriennale to znamená grant ve výši přes 760 tisíc EUR. I to dokazuje, že PQ se úspěšně daří stavět na principu vícezdrojového financování, navíc v silné mezinárodní konkurenci,“ dokládá Daniela Pařízková.

Mimochodem, už Pražské Quadriennale 2011 přineslo státu dvakrát více, než činily státní dotace. Jak v Analýze ekonomického dopadu doložila společnost Economic impacT v.o.s., díky akci utratili návštěvníci v Praze přes 164 milionů korun a navýšení obratu se projevilo dokonce 393 miliony korun. Studie prokázala, že šlo o jeden z nejúspěšnějších kulturních projektů roku 2011 nejen po umělecké, ale i po ekonomické stránce: každá koruna rozpočtu Pražského Quadriennale tedy vygenerovala téměř šest korun na obratu české ekonomiky a dvě koruny na HDP.

Pražské Quadriennale organizuje Ministerstvo kultury ČR a realizuje Institut umění – Divadelní ústav. PQ kontinuálně podporuje Evropská unie, UNESCO, Hlavní město Praha a další.

Další informace

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Kultura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.