Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

(29. 1. 2016) Seminář pořádá SEKURKON  17. - 18. února 2016 v Praze.

 
 
 
 

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

středa a čtvrtek 17. - 18. února 2016
Stavební fakulta ČVUT v Praze, Praha 6, Thákurova 7, Experimentální centrum - místnost č. D1038

ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A2 a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA - 3 body.

Charakteristika semináře:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206 „Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda".
Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce. Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.

Seminář je určen:
Projektantům inženýrských a pozemních staveb, pracovníkům investorských, dodavatelských a realizačních firem, pracovníkům firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pracovníkům stavebních úřadů.

Upozornění:
V průběhu semináře probíhá výuka s praktickými ukázkami zkoušení v laboratořích Experimentálního centra Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Na závěr účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního kurzu – platnost 3 roky.
Lektoři: doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
Vložné: 4800 Kč bez DPH

Podrobné informace, přihláška

podle podkladů pořadatele


Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.